با حضور مديركل پيشگيري قوه قضائيه برگزار شد: نشست هماهنگي همايش ملي پيشگيري دانش مدار از وقوع جرم در واحد اصفهان
اولين نشست هماهنگي همايش ملي پيشگيري دانش مدار از وقوع جرم با حضور مديركل پيشگيري مردمي و مشاركت هاي مردمي قوه قضائيه، معاون مديركل پيشگيريهاي فرهنگي اجتماعي قوه قضائيه، رئيس مركز توسعه فناوري و ارتباط با صنعت، مشاور فرهنگي هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي و دكتر فروغي در واحد اصفهان(خوراسگان)، برگزار شد.

 

با حضور مديركل پيشگيري قوه قضائيه برگزار شد:

نشست هماهنگي همايش ملي پيشگيري دانش مدار از وقوع جرم در واحد اصفهان

اولين نشست هماهنگي همايش ملي پيشگيري دانش مدار از وقوع جرم با حضور مديركل پيشگيري مردمي و مشاركت هاي مردمي قوه قضائيه، معاون مديركل پيشگيريهاي فرهنگي اجتماعي قوه قضائيه، رئيس مركز توسعه فناوري و ارتباط با صنعت، مشاور فرهنگي هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي و دكتر فروغي در واحد اصفهان(خوراسگان)، برگزار شد.

دكتر داود ثمري، رئيس مركز توسعه فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر افزود: همايش ملي دو روزه «پيشگيري دانش مدار از وقوع جرم» در نيمه دوم ارديبهشت ماه 1394 كه با همكاري سازمان مركزي و مشاركت و حمايت قوه قضائيه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار خواهد شد و دبيرخانه اين همايش در واحد اصفهان (خوراسگان) تشكيل شده است.

ثمري، با بيان اينكه واحد اصفهان(خوراسگان) از واحدهاي جامع و بسيار خوب كشور است ابراز كرد: درخشش حوزه هاي حقوق، دندانپزشكي و كشاورزي اين واحد كه با همت و تلاش دكتر فروغي رئيس اين واحد به اين جايگاه رسيده، امروز مي تواند همپاي دانشگاههاي مهم دولتي حركت كند.

در اين نشست دكتر مسجدي، مديركل پيشگيري و مشاركت هاي مردمي قوه قضائيه با بيان اينكه آسيب هاي اجتماعي در كشور رو به رشد است گفت: لازم است براي آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم در جامعه چاره جويي شود.

مسجدي با استناد به سخني از مقام معظم رهبري كه فرمودند:« اگر خانواده شكننده باشد، جامعه رو به پيشرفت نمي رود»، به اهميت بنيان خانواده اشاره كرد و اظهار كرد: نقش همكاري مشترك دستگاهها بويژه دانشگاهها در پيشگيري عمومي از ارتكاب جرم در جامعه بسيار مهم است كه برگزاري اينگونه همايش هاي مشترك گامي در اين راستا بوده و بايد با تلاش مشترك به اهداف عالي اين همايش دست يافت.

همچنين دكتر فروغي رئيس واحد اصفهان(خوراسگان) با سخناني ضمن تأكيد بر آمادگي كامل واحد اصفهان براي برگزاري اين همايش گفت: اين فرمايش مقام معظم رهبري كه:«پيشگيري از وقوع جرم بايد كاملا با برنامه ريزي بوده و همه مسئولين بايد جايگاه خود را در پيشگيري از وقوع جرم بدانند» و سخني از رئيس جمهور كه فرمودند:«پيشگيري از وقوع جرم تنها با مشاركت مردمي امكان پذير است» به تبيين اهميت برگزاري اين همايش پرداخت.

در اين نشست دكتر جعفري معاون مديركل پيشگيري هاي فرهنگي اجتماعي قوه قضائيه نيز با تأكيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت هاي فراوان دانشگاه آزاد اسلامي در پيشگيري دانش مدار از وقع جرم ابراز كرد: جرم و آسيب هاي اجتماعي زاييده هم هستند به طوري كه دو سوم از محكومين به زندان جرائم با مواد مخدر داشته اند و برخي از جرائم از قبيل جرائم سايبري با سرعت رشد بالايي در عرصه وقوع هستند.

در ادامه اين جلسه دكتر نجفي معاون پژوهش و فناوري، دكتر سامتي، معاون اداري و مالي، دكتر احسان باباي معاون مركز مطالعات اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و دكتر اسماعيلي معاون فرهنگي و اجتماعي واحد اصفهان به طرح ديدگاههاي خود پرداختند.

شايان گفتن است محور هاي علمي همايش دو روزه «پيشگيري دانش مدار از وقوع جرم» در 5 محور به شرح زير اعلام گرديد:

1. پيشگيري از گناه و جرم، 2. بازخواني انديشه هاي قانون اساسي در پيشگيري از وقوع جرم، 3. نقش دستگاههاي دولتي در پيشگيري از وقوع جرائم در دستگاههاي دولتي، 4. ميزان اثر بخشي پيشگيري از وقوع جرم و 5. اثرات رويكرد علمي در پيشگيري از وقوع جرم

 

تاریخ:
1393/08/21
تعداد بازدید:
318
منبع:
Powered by DorsaPortal