كانون گفتمان دانشجويي واحد اصفهان افتتاح شد
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ دفتر كانون گفتمان دانشجويي با حضور اسماعيلي معاون فرهنگي و اجتماعي و جمعي از مسؤولين واحد اصفهان(خوراسگان)، طي مراسمي در اين واحد افتتاح شد.

 

كانون گفتمان دانشجويي واحد اصفهان افتتاح شد

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ دفتر كانون گفتمان دانشجويي با حضور اسماعيلي معاون فرهنگي و اجتماعي و جمعي از مسؤولين واحد اصفهان(خوراسگان)، طي مراسمي در اين واحد افتتاح شد.

در اين مراسم پيش خوان دبير كانون گفتمان دانشجويي از برنامه هاي آتي و اهداف كوتاه مدت كانون سخن گفت و از حوزه معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)بدليل حمايت هاي بي دريغ از كانون تشكر كرد.

در پايان معاون فرهنگي و اجتماعي واحد اصفهان هدف از راه اندازي كانون گفتمان دانشجويي را تحرك بخشي به فضاي فكري و سياسي دانشجويان عنوان كرد و به اعضاي اين كانون گفت در اين راستا از هيچ حمايتي دريغ نخواهد كرد.

تاریخ:
1393/07/28
تعداد بازدید:
197
منبع:
Powered by DorsaPortal