در انتخابات مجمع عمومي صورت گرفت: انتخاب استاد واحد اصفهان بعنوان عضو انجمن ديرينه شناسي ايران
در انتخابات انجمن ديرينه شناسي ايران، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با رأي بالاي اعضاي مجمع عمومي، براي 4 سال آينده بعنوان عضو هيأت مديره دوره سوم انتخاب شد.

 

در انتخابات مجمع عمومي صورت گرفت:

انتخاب استاد واحد اصفهان بعنوان عضو انجمن ديرينه شناسي ايران

 

در انتخابات انجمن ديرينه شناسي ايران، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با رأي بالاي اعضاي مجمع عمومي، براي 4 سال آينده بعنوان عضو هيأت مديره دوره سوم انتخاب شد.

 

در اين دوره كه 13 نفر براي عضويت در هيأت مديره و 3 نفر خود را براي بازرسي انجمن ديرينه شناسي ايران نامزد كرده بودند، واچيك هايراپطيان عضو هيأت علمي و رئيس دانشكده علوم دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با كسب اكثريت آراء بعنوان عضو هيأت مديره اين انجمن انتخاب شد.

 

در اين انتخابات، عليرضا عاشوري، نصرالله عباسي، محمد وحيدي‌نيا و واچيك هايراپطيان همراه با منصوره قبادي‌پور حائز اكثريت آرا شده و به عنوان هيأت مديره جديد انجمن انتخاب شدند. و محسن علامه و مجيد ميرزايي عطاآبادي به عنوان اعضاي علي‌البدل هيأت مديره معرفي شدند عباس قادري و احمد رئوفيان به عنوان بازرس اول و دوم و مرتضي طاهرپور خليل‌آباد نيز به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.

 

برابر اساسنامه، انجمن ديرينه شناسي ايران به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي ديرينه شناسي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي ديرينه شناسي تشكيل شده و اين انجمن كه مؤسسه اي غير انتفاعي است در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي كند و اهداف خود را در فصل دوم اساسنامه به اين شرح بيان نموده است؛ انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم ديرينه شناسي سروكار دارند، همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن، ترغيب و تشويق پژوهشگران و تحليل از محققان واستادان ممتاز، ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني و برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.

تاریخ:
1393/07/07
تعداد بازدید:
453
منبع:
Powered by DorsaPortal