به ميزباني واحد اصفهان برگزار شد: نشست دبيران شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاههاي استان اصفهان
نشست دبيران شوراهاي احياء امر به معروف و نهي از منكر دانشگاههاي استان اصفهان به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

 

به ميزباني واحد اصفهان برگزار شد

نشست دبيران شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر دانشگاههاي استان اصفهان

نشست دبيران شوراهاي احياء امر به معروف و نهي از منكر دانشگاههاي استان اصفهان به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

در ابتداي اين نشست كه با دعوت و برنامه ريزي حوزه معاونت فرهنگي واحد اصفهان برگزار گرديد، فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) ضمن خير مقدم به اعضاي جلسه، به تبيين جايگاه و اهميت فريضه امر به معروف و نهي از منكر پرداخت و طرح ارزيابي فرهنگي دانشجويان را كه از چند سال پيش در واحد اصفهان طراحي و به اجرا گذشته شده است مورد تشريح قرار داد.

وي با بيان اينكه مهمترين دستاورد محيط هاي آموزشي و دانشگاهي، تربيت صحيح و تعالي اخلاقي دانشجويان است گفت: دانشگاه آزاد اسلامي با داشتن برنامه هاي متنوع مذهبي، فرهنگي، اردويي، تفريحي و ... علاوه بر ايجاد نشاط در محيط دانشگاه، توانسته است دانشجويان را با آموزه هاي ديني و تربيتي آشنا نمايد.

فروغي بر ضرورت برنامه ريزي هرچه بيشتر و بهتر براي استفاده از فرصت حضور دانشجو در دانشگاه و مشاركت آنها در برنامه هاي مذهبي و ديني در اين دروه طلايي حضور در دانشگاه تأكيد كرد.

در ادامه اين نشست رضا اسماعيلي معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) نيز با ابراز تشكر از حضور دبيران شوراهاي احياء امر به معروف و نهي از منكر دانشگاههاي استان اصفهان در واحد اصفهان ضمن سخناني تبديل ايده ها به برنامه را مهمترين گام در امور فرهنگي دانست و اولين گام در موضوع امر به معروف و نهي از منكر را تبيين مفهومي امر به معروف و نهي از منكر و در گام ديگر در روابط استاد و دانشجو رفع تضاد ميان عقيده و رفتار و داشتن خلوص در رفتار استادان ارزيابي كرد.

وي ضرورت برگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط براي دبيران شوراهاي احياء امر به معروف و نهي از منكر دانشگاهها را امري خطير برشمرد و آمادگي گروه آموزشي مديريت فرهنگي دانشگاه را براي هدايت و حمايت مادي از پايان نامه هاي مرتبط با موضوع امر به معروف و نهي از منكر را مورد تأكيد قرار داد.

در اين نشست هر يك از دبيران نيز بطور جداگانه ديدگاه هاي خود را در خصوص موضوع جلسه تبيين كردند؛ قدرت اقناع در امور ديني و مذهبي، توجه به مباني جامعه شناسي و روان شناسي، آسيب شناسي فرهنگ حجاب و عفاف، چگونگي رفتار با همسر،شيوه برخورد با مراجعين در ادارات و ...از جمله موضوعات مطروحه بود.

از ديگر مدعوين اين جلسه حجه الاسلام خيرالهي بود كه با ذكر خاطره اي به پيشنهاد حضرت امام(ره) مبني بر تشكيل وزارت امر به معروف و نهي از منكر اشاره كرد و گفت: حفظ اسلام و حفظ انقلاب اسلامي مهمترين دغدغه انقلاب است و لغزش هاي كوچك جوانان با رفتارهاي خوب بزرگترهاي جامعه بويژه استادان دانشگاهها به تدريج اصلاح خواهد شد.

خيرالهي با اشاره به ظرفيت كارآمد و تأثيرگذار اردوهاي گروهي دانشجويان و جوانان و لزوم برنامه ريزي براي اين منظور بهترين امر به معروف و نهي از منكر را ارائه خدمات خوب به دانشجويان و رعايت اخلاق اسلامي توسط استادان و احترام به جوانان دانست.

 

تاریخ:
1393/06/29
تعداد بازدید:
330
منبع:
Powered by DorsaPortal