با صدور حكمي از سوي دكتر فروغي: معاون جديد اداري و مالي واحد اصفهان معارفه شد
با صدور حكمي از سوي فروغي و با موافقت شوراي انتصابات استاني و سازمان مركزي «مرتضي سامتي» بعنوان سرپرست جديد حوزه معاونت جديد اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب شد.

با صدور حكمي از سوي فروغي و با موافقت شوراي انتصابات استاني و سازمان مركزي «مرتضي سامتي» بعنوان سرپرست جديد حوزه معاونت جديد اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در آئين توديع و معارفه معاونين سابق و جديد اداري و مالي اين واحد دانشگاهي گفت: از زحمات آقاي مسعود حيدري بايد تشكر كرد زيرا ايشان علاوه بر كارهاي زيادي كه انجام داده اند، در سخت ترين شرايط توانستند بهترين كارها را براي دانشگاه انجام دهند البته آقاي حيدري بارها بدليل تكميل مراحل تحصيلي و دفاع از تز خود در مقطع دكتري از من خواستند سمت خود را واگذار كنند.

احمد علي فروغي با اشاره به روابط دوستي ميان خود و حيدري افزود: شرايط و حجم كـارهاي دانشگاه و از سويـي شرايط تحصيلي ايشان اقتضا مي كرد فرد ديگري بجاي وي در سمت معاونت اداري و مالي انجام وظيفه نمايد و البته اميدوارم آقاي حيدري هرچه زودتر با تكميل مراحل تحصيلي با دفاع از تز و اخذ مدرك دكتري خود بتواند در آينده منشاء خدمات بيشتري براي دانشگاه باشد.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در معرفي معاون جديد اداري و مالي گفت: مرتضي سامتي استاد تمام عضو گروه اقتصاد و از مديران با سابقه دانشگاهي است و در مقطعي كوتاه معاون آموزشي همين دانشگاه بوده اند.

وي مديريت صحيح بر منابع مالي دانشگاه را از مهمترين انتظارات خود از حوزه اداري و مالي برشمرد و از سامتي خواست با استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود، تلاش خود را براي تحقق منابع جديد مالي بويژه از طريق درآمدهاي دانش بنيان بكار گيرد.

در ادامه اين مراسم مسعود حيدري معاون سابق اداري و مالي واحد اصفهان با ابراز تشكر از همكاري همه حوزه ها بويژه حمايتهاي رياست واحد در دوره مسؤوليتش در حوزه اداري و مالي گفت: در اين دوره اگر كاري صورت گرفته، وظيفه بوده و البته آمارها حاكي از وضعيت مطلوب مالي در تحقق درآمدها و هزينه هاي سالانه است و در دو سال اخير با بهبود منابع توانستيم خدمات بهتري را در بخش منابع انساني، توسعه فضاي فيزيكي و آموزشي، توسعه فضاي سبز و .... داشته باشيم و در سال جاري براي اولين بار از نظر مالي واحد اصفهان در كشور رتبه اول را كسب كرد و از نظر رعايت نظامات و مقررات مالي خوشبختانه كليه مصوبات كميسيون معاملات واحد اصفهان در سازمان مركزي و ستاد هماهنگي استان، تاييد مي شود.

مرتضي سامتي سرپرست جديد حوزه معاونت اداري و مالي نيز با اشاره به سوابق دوستي خود با دكتر فروغي، ايشان را از شخصيتهاي تاثير گذار در زندگي خود دانست و با اشاره به اقدامات صورت گرفته تحت مديريت خود در اتاق بازرگاني استان براي تبديل پروژه هاي تحقيقاتي به ثروت و تجارت، قابليتهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان را براي توليد علم وتبديل علم به ثروت بسيار برجسته ارزيابي و هدف خود از ورود به اين سمت را كمك به تحقق اين آرزوي دست يافتني و توليد ثروت از طريق دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي دانست.

در پايان هر يك از معاونين، روساي دانشكده ها و مديران حاضر در جلسه با ابراز سخناني جداگانه، مراتب تشكر و قدرداني خود از خدمات مسعود حيدري در دوره مسؤوليت ابراز و انتصاب مرتضي سامتي را به وي تبريك گفتند و لوح سپاس و هدايايي از سوي دانشگاه به وي تقديم شد.
 
 

تاریخ:
1393/06/23
تعداد بازدید:
1028
منبع:
Powered by DorsaPortal