تيم حوزه اداري و مالي مقام اول مسابقات فوتسال داخلي كاركنان و اعضاي هيأت علمي را به خود اختصاص داد
چهارمين دوره مسابقات فوتسال كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه با حضور 7 تيم در سالن ورزشي دانشگاه برگزار شد، در اين دوره از مسابقات تيم هاي شركت كننده در دو گروه «الف» و «ب» به رقابت با يكديگر پرداختند تيم هاي گروه الف: تيم حوزه دانشجوئي، تيم هيأت علمي، تيم حوزه سما و تيم حوزه آموزش و تيم هاي گروه ب: تيم اداره خدمات، تيم حوزه اداري مالي و تيم انتظامات بودند.

چهارمين دوره مسابقات فوتسال كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه با حضور 7 تيم در سالن ورزشي دانشگاه برگزار شد، در اين دوره از مسابقات تيم هاي شركت كننده در دو گروه «الف» و «ب» به رقابت با يكديگر پرداختند تيم هاي گروه الف: تيم حوزه دانشجوئي، تيم هيأت علمي، تيم حوزه سما و تيم حوزه آموزش و تيم هاي گروه ب: تيم اداره خدمات، تيم حوزه اداري مالي و تيم انتظامات بودند.

در مرحله نيمه نهائي تيم حوزه آموزش با تيم اداره خدمات و تيم حوزه اداري مالي با تيم حوزه سما به رقابت پرداختند كه در پايان تيم هاي آموزش و سما ديدار رده بندي و تيم هاي اداره خدمات و اداري مالي بازي فينال را برگزار نمودند و مقام هاي زير بدست آمد:

مقام اول: تيم حوزه اداري و مالي

مقام دوم: تيم اداره خدمات

مقام سوم مشترك: تيم هاي حوزه سما و حوزه آموزش

تاریخ:
1393/06/22
تعداد بازدید:
413
منبع:
Powered by DorsaPortal