قابل توجه دانشجويان واحد علوم تحقيقات اصفهان
نظر به آخرين تصميم شوراي گسترش استان اصفهان مقرر شد كه كليه دانشجويان واحد علوم و تحقيقات اصفهان (بدون استثنا)جهت كليه امور به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) مراجعه نمايند. لازم به ذكر است اين اطلاعيه شامل دانشجوياني كه قبلا به واحد نجف آباد ارجاع داده شده بودند نيز مي گردد.

قابل توجه كليه دانشجويان واحد علوم و تحقيقات اصفهان :

نظر به آخرين تصميم شوراي گسترش استان اصفهان مقرر شد كه كليه دانشجويان واحد علوم و تحقيقات اصفهان (بدون استثنا)جهت كليه امور به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) مراجعه نمايند. لازم به ذكر است اين اطلاعيه شامل دانشجوياني كه قبلا به واحد نجف آباد ارجاع داده شده بودند نيز مي گردد.
 
"لذا كليه دانشجويان واحد علوم و تحقيقات اصفهان به طور كامل در واحد اصفهان (خوراسگان) تجميع مي گردند"

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .


جهت انجام امور آموزشي و پژوهشي از سامانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) استفاده نماييد.


دانشجويان گرامي در صورت بروز مشكل و هر گونه سوال:

جهت انجام امور پژوهشي و پايان نامه

با آقاي سميعي فر (طبقه سوم ساختمان انديشه - داخلي 2572) تماس حاصل فرماييد.
 
توجه: جهت اخذ يا تمديد پايان نامه بايد در زمان انتخاب واحد يا حذف واضافه (ثبت نام باتاخير)اقدام شود. عدم ثبت نام به منزله انصراف ميباشد.

دانشجويان واحد علوم تحقيقات تجميع شده با واحد اصفهان، به همراه پايان نامه صرفا دو عنوان درس (تا سقف 6 واحد) مي توانند اخذ نمايند.

جهت امور آموزشي :

رشته هاي معماري ، مديريت و روانشناسي خانم مرجوي (داخلي 2309)دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

رشته هاي آموزش زبان ، كامپيوتر، عمران و برق آقاي عزيزي ( داخلي 2419) ساختمان انديشه- طبقه اول - اتاق 108

رشته هاي حقوق ، الهيات، حسابداري، روابط بين الملل كلام آقاي طباطبايي ( داخلي 2669) دانشكده علوم انساني
جهت امور فارغ التحصيلي:
 
با خانم حميديا، ساختمان انديشه، اتاق 134 (داخلي 2409)
تماس حاصل فرماييد.
 
 
جدول زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول 94-93 

روز /ساعت

12-8

18-14

15/06/93

شنبه

دانشكده علوم تربيتي،روانشناسي

(ورودي 90 و قبل از آن)

دانشكده علوم تربيتي،روانشناسي

(ورودي 91 و92)

16/06/93

يكشنبه

دانشكده فني ، مهندسي و معماري

(ورودي 90 و قبل از آن )

دانشكده زبان هاي خارجي (كليه ورودي ها)

دانشكده فني ، مهندسي و معماري

(ورودي 91و92 )

17/06/93

دو شنبه

دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي

(ورودي 90 و قبل از آن )

دانشكده علوم پايه(كليه ورودي ها)

دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي

(ورودي 91 و92 )

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي (كليه ورودي ها)

18/06/93

سه شنبه

دانشكده حقوق و علوم انساني

(ورودي 90 و قبل از آن )

دانشكده دندانپزشكي(كليه ورودي ها)

دانشكده حقوق وعلوم انساني
(ورودي 91و92)
دانشكده پرستاري ومامايي(كليه ورودي ها)

19/06/93

چهارشنبه

دانشجويان واحد علوم تحقيقات

(ورودي 91 و قبل از آن)

دانشجويان واحد علوم تحقيقات

(ورودي 92)

ضمناً دانشجوياني كه در ساعت تعيين شده موفق به انتخاب واحد نشوند مي توانند از ساعت 18 همان روز الي 7 صبح روز بعد با مراجعه به سايت مربوط انتخاب واحد نمايند.

تاریخ:
1393/06/10
تعداد بازدید:
4009
منبع:
Powered by DorsaPortal