هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي با رئيس مجلس اوگاندا ديدار كرد
هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي كه به منظور بررسي ظرفيت هاي آموزشي، فرهنگي و اقتصادي و شناسايي راهكارهاي تعامل في مابين، به جمهوري اوگاندا اعزام شده است، با رئيس مجلس جمهوري اوگاندا در محل پارلمان اين كشور ديدار كرد.

 

هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي با رئيس مجلس اوگاندا ديدار كرد

هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي كه به منظور بررسي ظرفيت هاي آموزشي، فرهنگي و اقتصادي و شناسايي راهكارهاي تعامل في مابين، به جمهوري اوگاندا اعزام شده است، با رئيس مجلس جمهوري اوگاندا در محل پارلمان اين كشور ديدار كرد.

در اين ديدار خانم ربكا كاداگا رئيس مجلس جمهوري اوگاندا ضمن خوش آمدگويي به هيات دانشگاه آزاد اسلامي خواستار افزايش مناسبات آموزشي في مابين كشورش و دانشگاه آزاد اسلامي شد.

در اين جلسه كه با حضور رئيس و هيات مديره دانشگاه بوسوگا انجام شد، رئيس دانشگاه بوسوگا ضمن تشريح ظرفيت ها و جايگاه علمي اين دانشگاه در زمينه توسعه و بسط آموزش هاي كشاورزي، خواستار آموزش و ترويج كشاورزي مدرن در اوگاندا، تربيت مدرس و تبادل استاد با دانشگاه آزاد اسلامي شد.

سيد جواد انگجي معاون امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي با ابراز خرسندي از حضور در پارلمان اوگاندا به تبيين خدمات گسترده علمي و آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي پرداخت و آمادگي اين دانشگاه را براي همكاري متقابل با دانشگاه بوسوگا اعلام نمود.

در اين نشست مشترك و صميمانه احمدعلي فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ضمن معرفي امكانات آموزشي و پژوهشي اين واحد دانشگاهي در زمينه رشته هاي كشاورزي و توانايي شركت هاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد دانشگاه را تشريح و آمادگي واحد اصفهان را براي پذيرش هيات علمي و مربيان دانشگاه بوسوگا جهت آموزش در مقطع دكتري را اعلام و از اعضاي هيات رئيسه دانشگاه بوسوگا براي بازديد از واحد اصفهان دعوت بعمل آورد.

 

تاریخ:
1393/06/08
تعداد بازدید:
353
منبع:
Powered by DorsaPortal