به منظور ارزيابي طرحهاي دانش بنيان انجام شد: بازديد دبير شوراي اقتصاد دانش بنيان از مركز رشد واحد اصفهان
مشاور رياست و دبير شوراي اقتصاد و سرمايه گذراي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارزيابي طرحهاي دانش بنيان از طرح هاي فناوري مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد كرد.

 

به منظور ارزيابي طرحهاي دانش بنيان انجام شد:

بازديد دبير شوراي اقتصاد دانش بنيان از مركز رشد واحد اصفهان

مشاور رياست و دبير شوراي اقتصاد و سرمايه گذراي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارزيابي طرحهاي دانش بنيان از طرح هاي فناوري مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد كرد.

در اين بازديد سيد رضا زيتون نژاد، مشاور رياست و دبير شوراي اقتصاد و سرمايه گذراي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي از طرح هاي فناوري مستقر در پژوهشگاه مركزي دانشگاه از جمله طرح توليد بذر، طرح توليد مواد استاندارد آزمايشگاهي، توليد نانورس براي مبارزه با ريزگردها و ... در مركز رشد دانشگاه و از طرح هاي توليد شيريني جات بدون قند، توليد در بازكن هاي اتوماتيك قابل نصب بر روي موبايل، توليد مواد آزمايشگاهي و الكتروفورز، سيستم تصفيه فاضلاب، دستگاه شيرده اتوماتيك گوساله، توليد دمنوش هاي گياهي، الكتروموتور گشتاور بالا بدون آهنربا و گلخانه دانشگاه از طرح دستگاه تغذيه اتوماتيك گلخانه و توليد بستر كشت گياهي بازديد نمود.

در اين بازديد كه مساح سرپرست شوراي اقتصاد دانش بنيان استان اصفهان نيز حضور داشت، مقرر گرديد طرح هاي مركز رشد واحد اصفهان(خوراسگان) جهت سرمايه گزاري دانشگاه آزاد اسلامي مورد توجه قرار گيرد.

شايان گفتن است سيد رضا زيتون نژاد، مشاور رياست و دبير شوراي اقتصاد و سرمايه گذراي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارزيابي طرحهاي دانش بنيان به دعوت كميته اقتصادي شركت هاي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان به اين استان سفر نموده و ضمن حضور در ستاد استان و شركت در جلسه دفاع تعدادي از طرح هاي دانش بنيان، از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد و با حضور در جلسه رؤسا و معاونين پژوهشي واحدهاي دانشگاهي استان هاي اصفهان، سمنان و يزد، سياست هاي جديد دانشگاه آزاد اسلامي را در خصوص گسترش تجارت دانش بنيان تشريح نمود.

 

تاریخ:
1393/06/05
تعداد بازدید:
213
منبع:
Powered by DorsaPortal