در ادامه سفر هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي: ديدار هيات اعزامي دانشگاه با وزراي فرهنگ و كار و توسعه اجتماعي اوگاندا
در ادامه سفر هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي به جمهوري اوگاندا، سيد جواد انگجي معاون امور بين الملل دانشگاه و احمد علي فروغي رييس واحد اصفهان(خوراسگان) با وزراي فرهنگ و كار و توسعه اجتماعي ديدار نمودند.

 

در ادامه سفر هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي:

ديدار هيات اعزامي دانشگاه با وزراي فرهنگ و كار و توسعه اجتماعي اوگاندا

در ادامه سفر هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي به جمهوري اوگاندا، سيد جواد انگجي معاون امور بين الملل دانشگاه و احمد علي فروغي رييس واحد اصفهان(خوراسگان) با وزراي فرهنگ و كار و توسعه اجتماعي ديدار نمودند.

در اين ديدارها آقاي مادادا سليمان وزير كار و توسعه اجتماعي ضمن تشريح وظايف اين وزارتخانه در جمهوري اوگاندا خواستار اجراي برنامه هايي با همكاري و مشاركت دانشگاه آزاد اسلامي به منظور توانمندسازي دانشگاه هاي اوگاندا بويژه در رشته هاي مرتبط با مهارت هاي اجتماعي و توسعه فرهنگي شد.

سليمان با بيان اينكه مهم ترين وظايف اين وزارتخانه، فرهنگ سازي با هدف افزايش بهره وري در فعاليت هاي كشاورزي، دندانپزشكي و توليدات سمعي و بصري است، افزود: براي عملياتي نمودن اين نيازها، خواهان همكاري دانشگاه آزاد اسلامي در تاسيس مدرسه آموزشي در كامپالا و همچنين برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مشترك هستيم.

وي همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به منظور توليد و كشت گياهان دارويي را با توجه پيگيري هاي انجام شده قبلي در واحد اصفهان و استقرار شركت هاي دانش بنيان توليد و فرآوري و آموزش و ترويج طب سنتي اسلامي را از ديگر زمينه هاي همكاري مشترك برشمرد.

در اين ديدار، خانم ناكاداما وزير فرهنگ جمهوري اوگاندا نيز ضمن معرفي حوزه فعاليتي خود، با تأكيد بر ضرورت ارتقا سطح فرهنگ مردم كشورش در حوزه هاي گوناگون، خواستار اقدام دانشگاه آزاد اسلامي بمنظور تاسيس واحد دانشگاهي در اوگاندا شد و آمادگي وزارت متبوع خود را جهت اعطاي زمين براي تاسيس مدارس سما در اين كشور اعلام نمود.

در اين ديدار سيد جواد انگجي معاون امور بين الملل دانشگاه، اوگاندا را كشوري صاحب فرهنگ و داراي برنامه هاي مدون دانست و ضمن معرفي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري دنيا، همراهي و هم گامي دانشگاه آزاد اسلامي را به منظور توسعه هر گونه همكاري با اين كشور اعلام نمود.

همچنين احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، ظرفيت هاي همكاري مشترك در رشته هاي دندانپزشكي، علوم انساني و مبارزه با اعتياد را، در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، برگزاري سمينارها و تاسيس مدارس سما در كامپالا اعلام و توانايي شركت هاي دانش بنيان مستقر در مركز رشد دانشگاه را جهت انجام فعاليت هاي فناوري و تجارت دانش بنيان تشريح نمود.

فروغي در پاسخ به درخواست وزير كار و امور اجتماعي جمهوري اوگاندا به منظور مساعدت در مورد برنامه ريزي براي رفاه سالمندان ابراز كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) تجارب ارزنده خود را در زمينه تاسيس مجتمع رفاهي سالمندان در قالب طرح تهيه شده در اختيار وزارت كار اجتماعي جمهوري اوگاندا قرار خواهد داد.

تاریخ:
1393/06/05
تعداد بازدید:
255
منبع:
Powered by DorsaPortal