به منظور بررسي ظرفيت هاي علمي و تحقيقاتي صورت گرفت: اعزام هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي به جمهوري اوگاندا
به منظور بررسي ظرفيت هاي آموزشي، فرهنگي و اقتصادي و شناسايي راهكارهاي تعامل في مابين، هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي به جمهوري اوگاندا اعزام شد.

 

به منظور بررسي ظرفيت هاي علمي و تحقيقاتي صورت گرفت:

اعزام هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي به جمهوري اوگاندا

به منظور بررسي ظرفيت هاي آموزشي، فرهنگي و اقتصادي و شناسايي راهكارهاي تعامل في مابين، هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي به جمهوري اوگاندا اعزام شد.

هيأت رسمي دانشگاه آزاد اسلامي كه با حضور سيد جواد انگجي معاون امور بين الملل و احمد علي فروغي رئيس واحد اصفهان(خوراسگان) به جمهوري اوگاندا اعزام شده اند، به مدت هفت روز ظرفيت هاي آموزشي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اوگاندا و راهكارهاي تعامل و همكاري هاي في مابين را بررسي خواهند نمود.

در ابتداي اين سفر، هيات رسمي اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران در كامپالا مورد استقبال گرم قائم مقام سفير و رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كامپالا قرار گرفت و برنامه هاي هيأت اعزامي به جمهوري اوگاندا تشريح گرديد.


ديدار هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي با رئيس دانشگاه ماكرره

در اولين برنامه، هيات اعزامي دانشگاه آزاد اسلامي از دانشگاه ملي ماكرره بازديد كردند. در اين ديدار، پروفسور جان سنتامو رئيس دانشگاه ماكرره ضمن خوش آمد گويي به هيات دانشگاه آزاد اسلامي، جايگاه علمي و ظرفيت ها و قابليت هاي دانشگاه ماكرره را تشريح و توضيحات لازم را ارائه و خواستار همكاري دانشگاه آزاد اسلامي در جهت تقويت رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي آن دانشگاه شد.

در اين بازديد سيد جواد انگجي معاون امور بين الملل دانشگاه، ضمن ابراز خرسندي از حضور در دانشگاه ملي ماكرره، امكانات و فعاليت هاي انجام شده را در خور تحسين دانست و ضمن معرفي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري دنيا آمادگي دانشگاه آزاد اسلامي را براي همكاري با دانشگاه ملي ماكرره اعلام نمود.

همچنين احمدعلي فروغي رئيس ضمن معرفي قابليت هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، همكاري اين دانشگاه را در خصوص رشته هاي دندانپزشكي، كشاورزي، معماري و عمران در قالب برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مشترك، برگزاري سمينارها، تبادل استاد و دانشجو و تربيت مدرس و همچنين تامين لوازم و امكانات آموزشي اعلام و از رئيس دانشگاه ملي ماكرره براي ديدار رسمي از واحد اصفهان دعوت بعمل آورد.

شايان ذكر است در اين سفر محمد احمد كيسوله سفير جمهوري اوگاندا در تهران، تقي زاده قائم مقام سفير ايران در كامپالا و اكبر توحيدلو رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كامپالا و كريس بوامباله كنسول سفارت اوگاندا در تهران و دكتر كتابي هيات علمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان( خوراسگان) و  محمد حامد كياني مشاور رييس واحد اصفهان(خوراسگان)  در امور بين الملل ،هيات رسمي دانشگاه آزاد اسلامي را همراهي مي كنند.

تاریخ:
1393/06/05
تعداد بازدید:
295
منبع:
Powered by DorsaPortal