در جشنواره ملي حلقه هاي علمي استادان كشور صورت گرفت: كسب عنوان مقام اول كشور توسط رئيس مركز رشد واحد اصفهان
در اولين جشنواره ملي حلقه هاي علمي استادان كشور كه توسط سازمان بسيج استادان در شهر زنجان برگزار شد، كامران صفوي، رئيس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مقام اول كشور را به خود اختصاص داد.

 

در جشنواره ملي حلقه هاي علمي استادان كشور صورت گرفت:

كسب عنوان مقام اول كشور توسط رئيس مركز رشد واحد اصفهان

در اولين جشنواره ملي حلقه هاي علمي استادان كشور كه توسط سازمان بسيج استادان در شهر زنجان برگزار شد، كامران صفوي، رئيس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مقام اول كشور را به خود اختصاص داد.

در اين جشنواره استادان منتخب دانشگاه هاي كشور با حضور گسترده در اين جشنواره دستاوردهاي حلقه هاي علمي خود را ارائه كردند.

در اين دوره دستاوردهاي حلقه هاي علمي اصول و مباني ابداعات و اختراعات كه توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) طراحي و ارائه شده بود، مورد بازديد بسياري از مسئولين شركت كننده در اين جشنواره از جمله صلاحي رئيس سازمان بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور قرار گرفت.

حلقه هاي علمي شركت كننده در جشنواره در چهار گروه كشاورزي، علوم پايه، علوم انساني و فني مهندسي مورد داوري و ارزياني قرار گرفتند كه 12 نفر از استادان كشور در چهار گروه موفق به كسب مقام گرديند.

در گروه كشاورزي كامران صفوي رئيس مركز رشد واحدهاي فناوري و مسئول حلقه علمي اصول و مباني ابداعات و اختراعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان موفق به كسب مقام اول كشور در گروه كشاورزي گرديد.

لازم به ذكر است پيش از اين نامبرده در سال جاري به عنوان استاد برگزيده حلقه هاي علمي در سطح استان اصفهان نيز انتخاب شده بود.

تاریخ:
1393/05/22
تعداد بازدید:
250
منبع:
Powered by DorsaPortal