در آستانه تجاري سازي قرار گرفت: اختراع محققين واحد اصفهان؛ اولين رقيق كننده گياهي اسپرم قوچ
اولين رقيق كننده گياهي اسپرم قوچ، پرتودهي شده با اشعه گاما ساخت محققين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با مشاركت شركتهاي داروسازي بخش خصوصي در آستانه تجاري سازي قرار گرفت.

اولين رقيق كننده گياهي اسپرم قوچ، پرتودهي شده با اشعه گاما ساخت محققين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با مشاركت شركتهاي داروسازي بخش خصوصي در آستانه تجاري سازي قرار گرفت.

اكبر پيرستاني عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با اعلام اين خبر افزود: اين رقيق كننده در قالب پايان نامه بصورت مشترك بين دانشگاه آزاد اسلامي، شركت گل دارو و پژوهشكده علوم و فنون هسته اي انجام گرديد كه براي اولين بار در ايران اين طرح تحيقاتي بصورت مشترك با پژوهشكده علوم و فنون هسته ايي انجام مي گيرد.

وي اظهار كرد: اين طرح بصورت پايان نامه كارشناسي ارشد در گروه علوم دامي گرايش فيزيولوژي به راهنمايي اينجانب، مشاوره فريبرز معطر از شركت دارويي گل دارو و فتح الهي از پژوهشكده علوم و فنون هسته اي، سعيد صفوي پور دانش آموخته اين دانشگاه در پژوهشكده بيوتكنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، بخش تحقيق و توسعه شركت گل دارو، پژوهشكده رويان اصفهان و پژوهشكده علوم و فنون هسته اي تهران انجام پذيرفته است.

پيرستاني گفت: در اين تحقيق براي اولين بار از دو عصاره گياه دارويي جين سينگ و خارخاسك در تركيب رقيق كننده اسپرم استفاده شده و پس از مشخص شدن تاثيرات مطلوب هر كدام در دوز مشخص بر اسپرم قوچ افشاري مورد پرتو دهي با اشعه گاما قرار گرفت و نتيجه مطلوب آنها بر باروري، تحرك، شكل و زنده و مرده بودن اسپرم و تاثير محافظت كننده اين دو عصاره گياهي در برابر دوز مشخص اشعه گاما معلوم گرديد.

اين عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) عنوان كرد: نتيجه اين تحقيق براي اولين بار به بسياري از سوالات در مورد رقيق كننده اسپرم و تاثير اشعه گاما پاسخ مي دهد و منجر به بهبود عملكرد در موسسات تحقيقاتي در زمينه توليد مثل دام و انسان، مراكز باروري و ناباروري، مراكز اصلاح نژاد و تلقيح مصنوعي و كليه دانشگاه هاي داراي رشته مرتبط با علوم زيستي، فيزيولوژي توليد مثل، علوم دامي و دامپزشكي مي گردد.

گفتني است با مشاركت شركت هاي داروسازي بخش خصوصي مطالعات اوليه به منظور تجاري سازي اين طرح تحقيقاتي آغاز شده است.

تاریخ:
1393/05/04
تعداد بازدید:
298
منبع:
Powered by DorsaPortal