بازديد هيأت رئيسه شهرك علمي و تحقيقاتي استان از مركز رشد واحد اصفهان
رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي استان اصفهان، به همراه تني چند از معاونين و اعضاي هيأت رئيسه اين شهرك، از توانمندي هاي فناوري و مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بازديد كردند.

با هدف توسعه همكاري ها صورت گرفت؛

بازديد هيأت رئيسه شهرك علمي و تحقيقاتي استان از مركز رشد واحد اصفهان

رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي استان اصفهان، به همراه تني چند از معاونين و اعضاي هيأت رئيسه اين شهرك، از توانمندي هاي فناوري و مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بازديد كردند.

صفوي رئيس مركز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با اعلام اين خبر افزود: در اين بازديد در ابتدا در جلسه اي مشترك با حضور كشميري، رئيس، اميدي معاون توسعه فناوري، مهدوي رئيس پارك علم و فناوري شيخ بهايي، حديدي مدير مراكز رشد فناوري و عباس ميرزايي نيا رئيس اداره روابط عمومي شهرك علمي و تحقيقاتي استان اصفهان و با حضور فروغي رئيس واحد، نجفي معاون پژوهش و فناوري و همكاران مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به بحث و تبادل نظر در خصوص ظرفيت هاي مشترك و راههاي توسعه همكاري ها پرداختند.

وي اظهار كرد: در ادامه اين جلسه دستاوردهاي شركت هاي فناوري مستقر در پژوهشگاه مركزي، مركز آموزش و تحقيقات گلخانه اي و مراكز رشد فناوري مورد بازديد هيأت رئيسه شهرك علمي و تحقيقاتي استان اصفهان قرار گرفت.

صفوي گفت: در پايان اين بازديد، طرفين به منظور توسعه همكاري هاي مشترك، استفاده از ظرفيت ها و تجربيات متقابل، توافقاتي را بعمل آوردند كه اميد است نتايج آن در جهت ارتقا سطح فناوري و توسعه تجارت محصولات دانش بنيان موثر باشد.

وي در تشريح جايگاه مركز رشد فناوري واحد اصفهان افزود: مركز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با حضور و فعاليت رسمي بيش از 60 واحد فناور وشركت دانش بنيان از جمله مراكز بسيار فعال كشور مي باشد كه شركت ها و واحدهاي فناور فعال در اين مركز تاكنون بالغ بر 104 افتخار را در جشنواره ها، المپيادها و نمايشگاه هاي فناوري و تخصصي داخلي و خارجي به خود اختصاص داده اند.

صفوي در معرفي و توضيح خدمات و مزاياي فعاليت در مراكز رشد تصريح كرد: مركز رشد واحدهاي فناوري مركزي است كه با ارائه خدمات مادي و معنوي از ايجاد و توسعه فناوري هاي جديد و در قالب واحد هاي نوپا حمايت مي كند. خدمات مركز براي تشكيل واحد هاي فناوري و افزايش توليدات علمي و فناوري عبارتند از: تامين فضاي فيزيكي واحدهاي فناوري، رايزني براي ارائه خدمات آزمايشگاهي، ارائه خدمات حقوقي، مالي، اعتباري، بازاريابي، ارائه آموزش ها و مشاوره هاي تخصصي، بررسي ايده هاي نو و فناور در كليه گرايشها جهت تكميل ايده، مشاوره، نظارت بر واحد هاي فناوري مستقر در مركز رشد، رايزني با سازمان هاي مرتبط با فعاليت واحدهاي فناوري در راستاي كمك به اجرايي نمودن ايده ها در بعد تجاري، حمايت از دانشجويان و فارغ التحصيلان در جهت ايجاد نوآوري، خلاقيت و ثبت اختراعات، راه اندازي مراكز رشد تخصصي، رايزني با شركت هاي فناوري براي استقرار واحدهاي توسعه و تحقيق در مركز رشد فناوري.

رئيس مركز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برخي از مزاياي ويژه اين مركز را، عقد تفاهم نامه با شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، امكان اختصاص امكانات ويژه به هسته هاي تخصصي در زمينه كشاورزي با توجه به وجود مراكز توليدات گلخانه اي دانشگاه، مراكز تحقيقات زراعي، آزمايشگاه هاي پژوهشي و گلخانه تحقيقات قارچ، امكان برگزاري كارگاه هاي آموزشي در دانشگاه، مجاورت با مراكز بزرگ دانشگاهي و امكان استفاده از ظرفيت علمي استادان، دانشجويان تحصيلات تكميلي، فضاهاي پژوهشي، كتابخانه مركزي، دسترسي به كتابخانه ديجيتال، امكان ارتباط با دستگاههاي دولتي و خصوصي كه با دانشگاه در جهت طرح هاي تحقيقاتي عقد تفاهم نامه دارند و مجاورت با شهر بزرگ اصفهان بر شمرد.

تاریخ:
1393/04/29
تعداد بازدید:
333
منبع:
Powered by DorsaPortal