كسب عنوان اختراع برتر توسط محققين مركز رشد فناوري واحد اصفهان
در اولين مسابقه و جشنواره فناوري نانو دانشگاه آزاد اسلامي ـ كه توسط واحد علوم دارويي دانشگاه آزاد اسلامي و با همكاري واحدهاي تهران مركز و علوم و تحقيقات در واحد تهران مركز برگزار گرديد ـ عنوان اختراع برتر به مرجان پديدار و احمد جلاليان از محققين مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) رسيد.

 

در اولين جشنواره فناوري نانو دانشگاه آزاد اسلامي؛

كسب عنوان اختراع برتر توسط محققين مركز رشد فناوري واحد اصفهان

در اولين مسابقه و جشنواره فناوري نانو دانشگاه آزاد اسلامي ـ كه توسط واحد علوم دارويي دانشگاه آزاد اسلامي و با همكاري واحدهاي تهران مركز و علوم و تحقيقات در واحد تهران مركز برگزار گرديد ـ عنوان اختراع برتر به مرجان پديدار و احمد جلاليان از محققين مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) رسيد.

در اين جشنواره مرجان پديدار با ارائه اختراع كاربرد نانو رسهاي مونت موريلونيت در بيابان ­زدايي به عنوان برگزيده بخش اختراعات اولين مسابقه و جشنواره فناوري نانو دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب و موفق به دريافت لوح تقدير و جايزه جشنواره گرديد.

در اولين جشنواره فناوري نانو دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه معاونت پزشكي، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي، كميته فناوري نانو سازمان غذا و دارو، انجمن­ مواد جهش ­زاي زيست محيطي ايران، انجمن نانو فناوري پزشكي و انجمن نانو فناوري ايران از حاميان اصلي اين رويداد علمي كشوري بودند.

محورهاي علمي اين جشنواره درحوزه هاي نانو شيمي، نانو فيزيك، نانو پزشكي، نانو الكترونيك، نانو محاسباتي، نانو بيوتكنولوژي و نانومواد است و مسابقه اي در چارچوب ارزيابي آثار ارسالي در حيطه مقالات، پايان نامه ها، كتب، طرح هاي پژوهشي، اختراعات ملي و بين ­ المللي، مجلات، محصولات مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان و نرم افزار برگزار گرديد.

لازم به ذكر است مراسم تجليل از منتخبين بخش هاي مختلف اولين مسابقه و جشنواره فناوري نانو دانشگاه آزاد اسلامي با حضور باقر لاريجاني قائم مقام پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، سركار دبير ستاد توسعه نانو رياست جمهوري، واشقاني معاون پژوهش و فناورري دانشگاه آزاد اسلامي و چند تن ديگر از مسئولين برگزار گرديد.

تاریخ:
1393/04/09
تعداد بازدید:
431
منبع:
Powered by DorsaPortal