افتخارآفريني تيم بدمينتون خواهران در مسابقات منطقه اي
تيم بدمينتون خواهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در شانزدهمين دوره مسابقات بدمينتون خواهران، مقام دوم را به خود اختصاص دادند.

 

تيم بدمينتون خواهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در شانزدهمين دوره مسابقات بدمينتون خواهران، مقام دوم را به خود اختصاص دادند.

در شانزدهمين دوره مسابقات بدمينتون خواهران كه با شركت 5 تيم در واحد مباركه برگزار گرديد، تيم بدمينتون خواهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) موفق شد مقام دوم اين دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

در اين مسابقات تيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مقام اول و تيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه و تيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان به صورت مشترك به مقام سوم دست يافتند.

اسامي اعضاي تيم بدمينتون خواهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) عبارتند از؛ معصومه ولايتي نجف آبادي دانشجوي رشته كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي، فرحناز افيونيان دانشجوي رشته مهندسي عمران و نگار حدادي دانشجوي رشته مهندسي صنايع غذائي.

 

تاریخ:
1393/03/24
تعداد بازدید:
393
منبع:
Powered by DorsaPortal