چالش بيرونى ما مزاحمتهاى استكبار جهانى است؛ بى ‌رو دربايستى حرف بزنيم، مزاحمتهاى آمريكا است؛
برادران و خواهران عزيز! چالش درونى براى ملت ما عبارت است از اينكه روحيه و جهت نهضت امام بزرگوار را از نظر دور بداريم و فراموش كنيم و آن را از دست بدهيم؛ اين بزرگ‌ترين خطر است.

برادران و خواهران عزيز! چالش درونى براى ملت ما عبارت است از اينكه روحيه و جهت نهضت امام بزرگوار را از نظر دور بداريم و فراموش كنيم و آن را از دست بدهيم؛ اين بزرگ‌ترين خطر است.

تاریخ:
1393/03/17
تعداد بازدید:
58
منبع:
Powered by DorsaPortal