تجليل از برگزيدگان طراحي سردر دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
در مراسمي با حضور رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از دانشجويان برگزيده مسابقه طراحي سردر جديد دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي تجليل شد.

 

در مراسمي با حضور رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از دانشجويان برگزيده مسابقه طراحي سردر جديد دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي تجليل شد.

با حضور احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، مسعود حيدري معاون مالي و اداري، بهرام جبل عاملي معاون عمراني و فروغ مرتضايي نژاد رئيس دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي و اعضاي كميته عمراني اين دانشكده از برگزيدگان مسابقه طراحي سردر دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي تجليل و جوايز ارزنده اي به ايشان اهدا گرديد.

طرح برگزيده اول متعلق به برادران متقي بود كه موفق به كسب جايزه 10 ميليون ريالي و به ترتيب طرح برگزيده دوم از معين يزدي راد و طرح برگزيده سوم از هاجر مجاهدي و همكاران بود كه موفق به دريافت جايزه 5300000 ريالي شدند.

گفتني است دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)بمنظور بهسازي فضاي ورودي دانشكده در بهمن ماه سال گذشته مسابقه ايي را به منظور طراحي سردر اين دانشكده با تعيين جوايز ويژه براي طرح هاي اول تا سوم برگزار نمود كه مجموعا 10 طرح دراين مسابقه شركت كردند كه از اين ميان سه طرح فوق بعنوان طرح برگزيده انتخاب و مورد تقدير قرار گرفتند.

 

تاریخ:
1393/03/13
تعداد بازدید:
721
منبع:
Powered by DorsaPortal