فروغي عنوان كرد: براي حل مشكل آب بايد با همدلي و از طريق راهكارهاي فرهنگي اقدام كرد
اهميت مسائل اقتصادي، سلامت و فرهنگ جامعه اقتضا مي كند كه براي حل مشكل كمبود آب كار كرد و براي حل مشكل كمبود آب تنها راه ممكن اقدام از راه همدلي و استفاده از راهكارهاي فرهنگي و يكي از اين اقدامات صرفه جويي و پرهيز از اسراف در منابع آب است.

 

اهميت مسائل اقتصادي، سلامت و فرهنگ جامعه اقتضا مي كند كه براي حل مشكل كمبود آب كار كرد و براي حل مشكل كمبود آب تنها راه ممكن اقدام از راه همدلي و استفاده از راهكارهاي فرهنگي و يكي از اين اقدامات صرفه جويي و پرهيز از اسراف در منابع آب است.
 

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه در نشست علمي نقد و بررسي راهكارهاي دولت براي احياي حوضه زاينده رود سخن مي گفت، افزود: موضوع استفاده از آب پساب براي آبياري صيفي جات كه متاسفانه خبرهايي مبني بر انجام اين موضوع در برخي نقاط وجود دارد، بسيار خطرناك است و همه مسؤولين بايد در زمينه آب همكاري را با يكديگر توسعه دهند.

فروغي اظهار داشت: آيا مي خواهيم با عدم همدلي و عدم برنامه ريزي صحيح در مديريت منابع آب، شاهد افزايش بيماري هاي خطرناك باشيم براي حفظ سلامت فرزندان خود بايد با كم آبي مبارزه نمود و مسؤولين استاني بايد در اين زمينه اقدام نمايند.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان افزود: اصفهان يكي از 10 شهر زيباي جهان است و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برنامه هاي خود را براي حل بحران آب و نجات رودخانه اين شهر، زاينده رود، نه فقط از باب زيبايي بلكه از نظر حيات و بهداشت مردم اين شهر دنبال خواهد نمود.

در اين نشست علمي كه به همت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و با مشاركت استانداري، اتاق بازرگاني، معادن و كشاورزي استان برگزار شد ميرمحمد صادقي مدير عامل شركت آب منطقه‌اي استان اصفهان گفت: بيش از 60 درصد فولاد كشور،‌ قسمت عمده سوخت و برق كشور در اصفهان توليد مي‌شود، بنابراين بايد بپذيريم بحران حوضه زاينده رود يك بحران ملي است.

‌ميرمحمد صادقي اظهار كرد: حوضه آبريز زاينده‌رود يك حوضه بسيار وسيع است كه عوامل متعدد و بسيار پيچيده‌اي بر آن تاثير‌گذار است و خشكسالي در دهه‌هاي اخير موجب كاهش قابل توجه آوردهاي زاينده رود شده است.

وي ادامه داد: زاينده رود در فاصله سال‌هاي 1365 تا 1375 به طور متوسط يك ميليارد و 750 ميليون متر مكعب آورد داشته است، اما در سال‌هاي اخير اين آورد به 900 تا 960 ميليون متر مكعب كاهش يافته و كاهش آوردهاي زاينده رود موجب شده تا استان به سمت بحران آبي پيش رود.

مدير عامل شركت آب منطقه‌اي استان اصفهان تاكيد كرد: بر اساس تحقيقاتي كه بر منابع و مصارف حوضه زاينده رود انجام شده در افق 1410 اين حوضه با روند كنوني با كمبود يك ميليارد متر مكعب آب مواجه است و افزايش برداشت،‌ ادامه كشاورزي به روش‌هاي سنتي،‌ برداشت‌هاي استان بالا دست از دلايل كاهش آورد زاينده رود است.

مير محمدصادقي افزود: سه هزار هكتار زمين كشاورزي استان بالا دست در سال‌هاي اخير به 18 هزار هكتار افزايش پيدا كرده و در اصفهان نيز در برخي دوره‌ها به واسطه سال‌هاي پر آبي شاهد افزايش سطح زير كشت بوده‌ايم و تمام اين عوامل موجب شده سرانه آب تجديد پذير در حوضه زاينده رود به كمتر از 700 متر مكعب يعني مرز بحران برسد.

وي تصريح كرد: بيش از 60 درصد فولاد كشور،‌ قسمت عمده سوخت و برق كشور در اصفهان توليد مي‌شود، بنابراين بايد بپذيريم بحران حوضه زاينده رود يك بحران ملي است.

مدير عامل شركت آب منطقه‌اي استان اصفهان با بيان اينكه براي احياي زاينده رود و عبور از بحران بايد دو دسته اقدامات سخت افزاري و نرم افزاري انجام شود،‌ اضافه كرد: متاسفانه در سال‌هاي گذشته تنها در سمينارها از رفع بحران صحبت مي‌شد، اما در حال حاضر با تشكيل شوراي عالي آب و تصويب طرح جامع 9 ماده‌اي احياي حوضه آبريز زاينده رود بسياري از اين راهكارها به صورت رسمي در دستور كار قرار گرفته است.

 

تاریخ:
1393/02/31
تعداد بازدید:
183
منبع:
Powered by DorsaPortal