برنا در واحد اصفهان: در صورت برنامه ريزي صحيح، معادن، كشور را در توليد ثروت بي نياز مي كند
معادن ايران مي تواند در صورت برنامه ريزي صحيح از نظر ثروت سازي كشور را تكان دهد و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه صاحب نام در زمين شناسي و استادان مجربي در اين رشته تخصصي دارد بهترين فرصت را براي همكاريهاي علمي و تحقيقاتي دو جانبه ميان سازمان زمين شناسي كشور و دانشگاه فراهم خواهد ساخت.

برنا در واحد اصفهان: در صورت برنامه ريزي صحيح، معادن، كشور را در توليد ثروت بي نياز مي كند

معادن ايران مي تواند در صورت برنامه ريزي صحيح از نظر ثروت سازي كشور را تكان دهد و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه صاحب نام در زمين شناسي و استادان مجربي در اين رشته تخصصي دارد بهترين فرصت را براي همكاريهاي علمي و تحقيقاتي دو جانبه ميان سازمان زمين شناسي كشور و دانشگاه فراهم خواهد ساخت.

معاونت اكتشاف سازمان زمين شناسي كشور با بيان اين مطلب افزود: پيشرو بودن دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در ايجاد بستر تحقيقات زير بنايي در بخش زمين شناسي و توسعه همكاري هاي مشترك ميان دو مركز علمي و تحقيقاتي در منطقه اصفهان، اصفهاني كه غني از مواد معدني اعم از فلزي و غير فلزي است و معادن كم نظير آن از مهمترين معادن كشور است، كشور را در رسيدن به اهداف متعالي خود در بخش معدن متحول خواهد ساخت.

بهروز برنا كه در رأس هيأتي از معاونين و مديران سازمان زمين شناسي كشور در نشستي مشترك به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) سخن مي گفت، با اشـاره به وجود كاني هاي كمياب طلا، تنگستن، سولفـات سديم، فسفات، پتاس، ليتيم و ... در اين منطقه اظهار داشت: با توجه به فعاليت بيش از 23000 واحد صنعتي در صنايع معدني كشور، جايگاه و نقش معادن در تامين مواد اوليه اين واحدهاي صنعتي، بسيار مهم و اساسي است.

در ابتداي اين نشست پيام نجفي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) ضمن ارائه گزارشي از جايگاه علمي واحد گفت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) جزو واحدهاي دانشگاهي رتبه يك كشور در برخورداري از واحدهاي فناور و شركت هاي دانش بنيان است و استفاده از ظرفيت هاي بالاي سازمان زمين شناسي كشور و دانشگاه باعث هم افزايي امكانات و سرعت بخشيدن به تحقيقات خواهد شد.

نجفي افزود: امروز بيش از 4 سال است كه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با حمايت هاي همه جانبه دكتر فروغي رياست واحد و تلاش همه بخشها و حوزه ها و زحمات استادان و پژوهشگران، حركات چشمگيري به سمت گسترش طرح هاي دانش بنيان آغاز كرده و تجهيزات پيشرفته تحقيقاتي و آزمايشگاهي اين دانشگاه بستر همكاري هاي بزرگ را با بخش صنعت و ديگر مراكزي كه به اينگونه خدمات نياز دارند، فراهم ساخته است.

وي گفت: گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در مباحث تخصصي خود بسيار پيشرو و با سابقه است و خوشبختانه دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي زيادي از اين گروه حاصل شده است.

در اين برنامه همچنين دكتر واچيك هايراپطيان عضو گروه زمين شناسي و رئيس دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) همكاري دانشگاه و سازمان زمين شناسي كشور را بسيار اميدبخش و مبتني بر آينده نگري و مهمترين نقطه روشن اين همكاري ها را تشكيل كارگروه هاي تخصصي مشترك دانست.

 

تاریخ:
1393/02/10
تعداد بازدید:
121
منبع:
Powered by DorsaPortal