توسط دانشجوي حقوق واحد اصفهان صورت گرفت: انتشار مقاله ISC در فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشكي
اولين مقاله ISC دانشجوي دوره كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) تحت عنوان «مباني طبي، حقوقي و فقهي تعيين ارش ناتواني جنسي در زنان آسيب نخاعي» به نگارش فرسيما خامسي پور، دانشجوي كارشناسي حقوق در بيست و هفتمين فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشكي، از انتشارات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ره، به چاپ رسيد.

 

توسط دانشجوي حقوق واحد اصفهان صورت گرفت: انتشار مقاله ISC در فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشكي

اولين مقاله ISC دانشجوي دوره كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) تحت عنوان «مباني طبي، حقوقي و فقهي تعيين ارش ناتواني جنسي در زنان آسيب نخاعي» به نگارش فرسيما خامسي پور، دانشجوي كارشناسي حقوق در بيست و هفتمين فصلنامه علمي پژوهشي حقوق پزشكي، از انتشارات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ره، به چاپ رسيد.

در اين مقاله، خامسي پور، ناتواني هاي جنسي ايجاد شده بر اثر آسيب نخاعي در زنان و مسائل پزشكي، حقوقي و فقهي تبعي آن و راههاي جبران آن را از ديدگاه قانونگذار مورد بررسي قرار داده است.

اين محقق جوان در تحقيق خود ناتواني جنسي در زنان را كه بر اثر آسيب هاي نخاعي پديد آمده است، با ناتواني جنسي مردان يعني همان عنن، مقايسه كرده و به تعيين ارش در اينگونه موارد با در نظر گرفتن ميزان ديه هر يك پرداخته است.

خامسي پور كه به تازگي از از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، فارغ التحصيل شده، فعاليتهاي ديگري نيز در حوزه تحقيقات و پژوهش انجام داده و يا در دست اقدام دارد كه از آن جمله مي توان به ؛ نگارش كتابي با موضوع فضاي سايبري و پيشگيري از جرم ـ كه هم اكنون دردست چاپ مي باشد ـ و تدوين 2 مقاله در رابطه با مسئوليت مدني اشاره نمود.

وي كه از اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه مي باشد، تهيه اين مقاله را نتيجه انجام يكسال كار تحقيقاتي و مطالعاتي و چاپ مقاله ISCخود را در فصلنامه معتبر علمي پژوهشي حقوق پزشكي، موفقيتي چشمگير ـ كه انگيزه تداوم فعاليتهاي تحقيقاتي آتي را در او دو چندان نموده است ـ مي داند.

 

تاریخ:
1393/02/06
تعداد بازدید:
251
منبع:
Powered by DorsaPortal