به منظور توسعه همكاري ها صورت گرفت: انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان محيط زيست استان با واحد اصفهان
در راستاي تحقق اهداف فرهنگي و افزايش سطح مشاركت اجتماعي جامعه دانشگاهي در انجام طرح‌ها و برنامه‌هاي محيط ‌زيستي، تفاهم‌نامه همكاري مشترك ميان اداره كل حفاظت محيط‌ زيست استان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به امضاي طرفين رسيد.

 

به منظور توسعه همكاري ها صورت گرفت: انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان محيط زيست استان با واحد اصفهان

در راستاي تحقق اهداف فرهنگي و افزايش سطح مشاركت اجتماعي جامعه دانشگاهي در انجام طرح‌ها و برنامه‌هاي محيط ‌زيستي، تفاهم‌نامه همكاري مشترك ميان اداره كل حفاظت محيط‌ زيست استان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به امضاي طرفين رسيد.

فروغي با بيان اين مطلب افزود: از آنجايي كه برابر اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر حفاظت از محيط ‌زيست به عنوان يك وظيفه عمومي مورد تأكيد قرار گرفته و با هدف اجرايي نمودن برنامه پنجم توسعه كشور و ضرورت دانش‌افزايي و توسعه مشاركت جامعه دانشگاهي كشور در حفاظت از محيط‌ زيست و به منظور توسعه همكاري هاي علمي آموزشي تفاهم نامه اي مشتمل بر 6 ماده و 19 بند ميان اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، به امضا رسيد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) اظهار داشت: توانمندي هاي برجسته علمي و تحقيقاتي استادان و محققين گروه محيط زيست و منابع طبيعي و گروههاي تخصصي خاكشناسي و آب دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و رسالت خطير و عملياتي دانشگاه در هدايت و استفاده بهينه از ظرفيت دانشجويان در جريان توسعه فرهنگي ـ اجتماعي كشور، طرفين را به همكاري متقابل در اين خصوص ترغيب نموده است.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، با برشمردن برخي دستاوردهاي تحقيقاتي در زمينه محيط زيست از جمله فناوري جديد «نانو رس» ـ كه از اختراعات واحد اصفهان بوده و انقلابي را در مهار ريزگردها و غبار ايجاد خواهد نمود ـ گفت: از جمله اهداف اين تفاهم نامه مي توان به دانش‌افزايي براي ترويج فرهنگ، اخلاق و سواد محيط ‌زيستي در بين جامعه دانشگاهي به عنوان يك اصل از اصول شهروندي و يكي از موضوعات مهارت زندگي، افزايش سطح مشاركت اجتماعي جامعه دانشگاهي در انجام طرح‌ها و برنامه‌هاي محيط‌ زيستي، اشاره كرد.

وي در زمينه تعهدات طرفين در اين نفاهم نامه اظهار كرد: در اين تفاهم نامه دو طرف تعهداتي را پذيرفته اند كه برخي از تعهدات دانشگاه شامل؛ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي محيط‌زيستي اساتيد، برنامه‌ريزان آموزش و فوق برنامه دانشجويان متناسب با نيازهاي آموزشي آنها با مساعدت سازمان، ظرفيت‌سازي براي رشد كمي و توسعه كيفي انجمن ها وتشكل‌ها در زمينه محيط‌زيست و توسعه پايدار و همچنين استفاده از توانمندي دانشجويان به عنوان هم يار محيط زيست، ارزيابي و سنجش اثربخشي برنامه‌هاي آموزشي ـ فرهنگي اجراشده در زمينه محيط‌زيست با همكاري سازمان 7ـ اطلاع‌رساني و فراهم نمودن زمينه مناسب در حوزه دانشگاه به منظور استفاده از دستاوردهاي همايش‌ها و برنامه‌هاي آموزشي ملي و بين‌المللي در زمينه محيط‌زيست و انعكاس برنامه‌هاي مشترك در رسانه‌ ملي مي باشد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: تعهدات اداره كل محيط زيست در قبال دانشگاه عبارتند از؛ تهيه ضوابط و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي محيط زيستي‌ في ما بين دانشگاه و سازمان، بهره‌مندي دانشگاه از ظرفيت‌هاي آموزشي ـ فرهنگي مناطق تحت مديريت سازمان اعم از پارك‌هاي ملي، موزه‌هاي حيات وحش و غيره در راستاي آموزش، تحقيق و ترويج محيط زيست منطبق با برنامه‌هاي كمك‌آموزشي دانشگاه، مشاركت در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و فوق برنامه دانشجويان از قبيل برگزاري مسابقه‌ها، نمايشگاه‌ها، همايش‌ها و بازديد هاي زيست محيطي، حمايت فني و كارشناسي براي پروژه‌هاي آموزشي در زمينه محيط‌زيست به منظور تعيين نيازهاي آموزشي و تهيه محتواي آموزشي، حضور فعال سازمان در جشنواره‌هاي علمي، فرهنگي و بين‌المللي با هدف شناسايي و حمايت از طرح‌ها و پروژه‌هاي محيط‌زيستي منتخب، ارائه محتواي آموزشي در زمينه محيط‌زيست به منظور درج در نشريات و تارنماي روابط عمومي و اخبار دانشگاه، حمايت فني و كارشناسي از طرح‌ها و پروژه‌هاي آموزشي محيط‌زيستي دانشگاه، فراهم نمودن زمينه مناسب جهت استفاده كارشناسان و اساتيد دانشگاه از برنامه‌هاي منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي حوزه محيط‌زيست.

فروغي گفت: به منظور اجرايي شدن اين تفاهم نامه، كار گروه اجرايي متشكل از نمايندگان ثابت و تام‌الاختيار طرفين با سه وظيفه برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت و ساير موارد تشكيل و حداقل هر سه ماه يكبار جلسه خواهد داشت و گزارش پيشرفت كار را به مقامات عالي دو مجموعه ارائه مي نمايد.

 

تاریخ:
1393/02/03
تعداد بازدید:
172
منبع:
Powered by DorsaPortal