مبتكرين، دانشجويان و برگزيدگان ممتاز بسيجي در سال 1392 معرفي شدند
كسب عناوين برتر توسط دانشجويان بسيجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در جشنواره مبتكرين و نوآوران بسيجي 1392

 

مبتكرين، دانشجويان و برگزيدگان ممتاز بسيجي در سال 1392 معرفي شدند


دانشجويان ممتازين بسيجي دانشگاه در سال 1392

رديف

نام و نام خانوادگي

معدل

رشته

ورودي

1

نرگس هوشنگي

07/18

مامايي

90

2

الهه زماني

61/17

مامايي

90

3

ريحانه هاشمي

03/17

پرستاري

91

4

فاطمه مولوي

34/17

دندانپزشكي

86

5

ماجده شاهزيدي

27/17

دندانپزشكي

87

6

سهيلا امين الرعايا

02/17

دندانپزشكي

88

7

شيما ترشيزي

42/17

دندانپزشكي

87

8

نجمه علايي

31/17

دندانپزشكي

87

9

زهرا اعظميان

48/17

حقوق

89

10

ليلا نصير زاده

60/17

حقوق

90

11

ندا شهشهاني

80/17

فيزيولوژي ورزشي

91كسب عناوين برتر توسط دانشجويان بسيجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

در جشنواره مبتكرين و نوآوران بسيجي 1392

رديف

نام و نام خانوادگي

طرح

مقطع و رشته تحصيلي

1

امير حسين نادعلي

1. تحليل تاثير استراتژي هاي سيستمم هاي اطلاعاتي زنجيره تامين بر عملكرد سازماني از طريق عملكرد زنجيره تامين

2. استقلال و تاثير سيستم هاي فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات مطلوب

كارشناسي ارشد

مديريت دولتي

2

هادي مهر سروش

اختراع: سيستم كاهش مصرف سوخت در بخاري هاي خانگي

كارشناسي ارشد

زراعت

3

زينب صيد مرادي

فلش كارت واژه شناسي و ريشه شناسي واژه ها

كارشناس ارشد

مترجمي زبان

4

محمد حقيقي

استحصال آب آشاميدني از هوا

عمران

5

مهري پسته چيان

شيرابه زباله به عنوان كود و سم

كارشناسي ارشد

بيو تكنولوژي

 

تاریخ:
1393/01/27
تعداد بازدید:
800
منبع:
Powered by DorsaPortal