به منظور توسعه همكاري ها صورت گرفت: جلسه مشترك واحد اصفهان با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي
به منظور توسعه همكاري ها و استفاده از ظرفيت هاي متقابل طرفين، جلسه مشترك دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان برگزار شد.

به منظور توسعه همكاري ها و استفاده از ظرفيت هاي متقابل طرفين، جلسه مشترك دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان برگزار شد.

در اين جلسه، ابتدا فروغي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، با ارائه تحليلي از وضعيت دانشگاههاي كشور و پذيرش و آمار دانشجو در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، نقش انقلاب اسلامي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي را در ايجاد عدالت آموزشي و توسعه آموزش عالي به اقصي نقاط كشور و پرورش نيروهاي متخصص مورد نياز كشور، تبيين نمود.

فروغي گفت: در سال 1361، تنها 40 دانشگاه در كشور داشتيم و ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي كشور بسيار محدود بود و كشور تنها 160 هزار دانشجو داشت اما با تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه واحدهاي آن در سراسر كشور و البته ايجاد ديگر دانشگاهها، امروز بيش از 1200 دانشگاه اعم از دولتي، آزاد، پيام نور و غير انتفاعي داريم و برابر آمارهاي معتبر، دانشگاههاي كشور در سال 2011، بيش از 3500000 دانشجو داشته اند كه اين رقم در سالهاي اخير رشد داشته است.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان، با اشاره به برخي فعاليتهاي مهم تحقيقاتي واحد اصفهان(خوراسگان) اظهار داشت: از ميان 18 دانشكده دندانپزشكي كه در ايران به فعاليت مشغولند، دانشجويان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، بيش از 15 سال است كه در آزمون جامع دندانپزشكي كشور ـ كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي گردد ـ رتبه اول را كسب مي كنند.

در اين جلسه ـ كه با حضور نجفي، معاون پژوهش و فناوري، عالميان مدير روابط عمومي، معادي، دبير اجرايي و اعتمادي رئيس دبيرخانه اولين سمپوزيوم بين المللي گردشگري ورزشي، برگزار شد ـ كسائيان رئيس اتاق بازرگاني استان اصفهان با ابراز خرسندي از جلسه برگزار شده گفت: طبق اطلاعي كه داريم دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در بحث تحقيقات و پژوهش پيشتاز واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي كشور است.

كسائيان افزود: با توجه به قابليتهاي تحقيقاتي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، جاي اين دانشگاه در كميسيونهاي تخصصي اتاق، از جمله كميسيون آموزش، كميسيون پژوهش و .... خالي است و لازم است تعدادي از محققين آن دانشگاه در اين كميسيون ها عضو باشند.

كسائيان در ادامه توضيحات معادي، دبير اجرايي اولين سمپوزيوم بين المللي گردشگري ورزشي كشور، با اعلام حمايت از برگزاري اين سمپوزيوم در اصفهان و به محوريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، آمادگي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان را براي هر گونه همكاري و مساعدت و دخيل نمودن اتاق بازرگاني كشورهاي ديگر در برگزاري اين رويداد مهم را مورد تأكيد قرار داد.

در ادامه اين نشست، ضرورت انعقاد تفاهم نامه اي مشترك بمنظور تعيين محورهاي همكاري دانشگاه و اتاق ميان طرفين، مورد توافق قرار گرفت.

 

تاریخ:
1392/12/19
تعداد بازدید:
215
منبع:
Powered by DorsaPortal