در جشنواره روز ملي مهندسي صورت گرفت: انتخاب فناوران و پژوهشگران واحد اصفهان بعنوان برگزيدگان استان
سه تن از اساتيد و مهندسين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان مخترعين، پژوهشگران و فناوران برگزيده جشنواره روز ملي مهندسي، انتخاب شدند.

سه تن از اساتيد و مهندسين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان مخترعين، پژوهشگران و فناوران برگزيده جشنواره روز ملي مهندسي، انتخاب شدند.

همزمان با بزرگداشت روز حكيم خواجه نصيرالدين طوسي جشنواره روز ملي مهندسي با حضور برخي از دانشگاههاي كشور به ميزباني مركز آموزش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به مدت دو روز برگزار شد.

در اين جشنواره كه به منظور تجليل از پيشكسوتان و نخبگان حوزه مهندسي برپا شده بود، در حوزه فني و مهندسي؛ شركتهاي فناور، پژوهشگر، مخترع و فناور برتر در مهندسي كشاورزي، مجيد دلشاد عضو هيأت علمي گروه برق، بعنوان استاد برگزيده در حوزه فني مهندسي، محمدحامد كياني موسس و مديرعامل شركت دانش بنيان آرن وابسته به واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان شركت فناور و پژوهشگر برتر و مرجان پديدار محقق مركز رشد دانشگاه، بعنوان مخترع و فناور برتر در مهندسي كشاورزي استان اصفهان برگزيده شدند و از ايشان تقدير به عمل آمد.

تاریخ:
1392/12/13
تعداد بازدید:
418
منبع:
Powered by DorsaPortal