دكتر پيام نجفي خبر داد: اولين همايش ملي چالش هاي منابع آب و كشاورزي در واحد اصفهان
اولين همايش ملي چالش هاي منابع آب و كشاورزي 17 بهمن ماه 1392 با مشاركت انجمن ملي آبياري و زهكشي ايران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار مي شود.

پيام نجفي خبر داد:

اولين همايش ملي چالش هاي منابع آب و كشاورزي در واحد اصفهان

اولين همايش ملي چالش هاي منابع آب و كشاورزي 17 بهمن ماه 1392 با مشاركت انجمن ملي آبياري و زهكشي ايران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار مي شود.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با اعلام اين خبر افزود: امروزه چالش منابع آب دغدغه بسياري از كشورهاي منطقه خاورميانه است، در كشور ما نيز چالش در منابع آب سطحي و زيرزميني سالهاست مورد توجه مديران قرار گرفته و افت شديد منابع آب هاي زيرزميني و كاهش رواناب هاي سطحي، مديران و متخصصان آب كشور را دچار نگراني كرده است.

رئيس اولين همايش ملي چالش هاي منابع آب و كشاورزي اظهار داشت: در اين راستا آن چنان كه بايد به راهكارهاي علمي در جهت بهبود مديريت، بهره برداري و مصرف منابع آب متناسب با ظرفيت قابل قبول اين منابع توجه كافي نشده و اگر به اين معضل نگاه علمي نشود به زودي بسياري از ظرفيت هاي آبي كشور خصوصاً در مناطق مركزي را از دست خواهيم داد و اين ذخاير به مرحله جبران ناپذير خواهند رسيد.

نجفي گفت: گزارشات متعددي از افت ده ها متري آب هاي زيرزميني و خشك شدن جريانات سطحي به صورت مكرر ارائه مي شود، بطوريكه امروزه خشك شدن رودخانه زاينده رود به عنوان نمادي ملي براي بحران منابع آب، زنگ خطر جدي را براي برنامه ريزان امر مديريت به صدا در آورده است.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) خاطر نشان ساخت: در اين همايش از همه متخصصان و صاحب نظران علم مهندسي منابع آب دعوت شده است با حضور خود در جهت حل چالش هاي ناشي از هدر رفت منابع، دستاوردهاي خود را ارائه نمايند، تا قبل از رسيدن به نقاط غيرقابل بازگشت در جهت نجات ذخاير آبي به عنوان اصلي ترين منبع حياتي كشور چاره انديشي شود.

نجفي تصريح كرد: در اين همايش 12 محور علمي، محورهاي اصلي همايش هستند كه به بررسي چالشهاي موجود در اين زمينه خواهد پرداخت اين محورها بدين شرح هستند؛ چالش هاي تأمين آب كشاورزي، چالش هاي آلودگي ناشي از فعاليت هاي شهري، صنعتي و كشاورزي در منابع آب، چالش هاي كاربرد آبهاي نامتعارف در كشاورزي، چالش هاي اجتماعي ـ حقوقي تخصيص بهينه منابع آب، چالش هاي تغيير الگوي كشت در مديريت آب كشاورزي، چالش هاي وقوع بلاياي طبيعي در مديريت آب كشاورزي، چالش هاي ناشي از تغيير اقليم در مديريت آب كشاورزي، چالش هاي مشاركت بخش خصوصي در مديريت آب كشاورزي، چالش هاي بكارگيري تكنولوژي هاي نوين در مديريت آب كشاورزي، چالش هاي ناشي از سوء مديريت بر منابع آب و بهره برداري نا متوازن در حوزه هاي آبي

انتهاي پيام/ ع

تاریخ:
1392/11/16
تعداد بازدید:
138
منبع:
Powered by DorsaPortal