همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت: بازديد دانش آموزان دبيرستان هاي نمونه شهر از واحد اصفهان
به مناسبت هفته پژوهش و فناوري، دانش آموزان دبيرستان هاي نمونه اصفهان از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد كردند.

 

به مناسبت هفته پژوهش و فناوري، دانش آموزان دبيرستان هاي نمونه اصفهان از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد كردند.

با برنامه ريزي صورت گرفته توسط واحد اصفهان، دانش آموزان دبيرستانهاي نمونه و مراكز پيش دانشگاهي اصفهان از امكانات آموزشي، پژوهشي، تحقيقاتي و رفاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد كردند.

در يكي از اين بازديدها بيش از 100 تن از دانش آموزان دبيرستان دخترانه پيام زهرا (س) اصفهان در دو گروه جداگانه، با حضور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، در طي دو روز پياپي از بخشهاي مختلف دانشكده پرستاري و مامائي؛ آزمايشگاههاي پراتيك، مولاژ، بافت شناسي و ... بخشهاي مختلف دانشكده دندانپزشكي؛ پروتز، بخش كودكان، بخش وسايل دندانپزشكي، دانشكده معماري، دانشكده علوم انساني و حقوق، مركز رشد و فناوري و گلخانه هاي تحقيقاتي توليدي دانشگاه، بازديد كردند.

در اين برنامه اساتيد و مسؤولين دانشكده ها و گروههاي آموزشي و بخشهاي تحقيقاتي، با ارائه توضيحاتي در خصوص هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه و وضعيت شغلي و بازار كار هر كدام از رشته ها، دانش آموزان بازديد كننده را با چگونگي ورود به اين رشته ها آشنا نمودند.

در پايان اين سلسله بازديدها به هر يك از دانش آموزان شاخه گلي از گل هاي توليدي دانشگاه اهدا و دانش آموزان ناهار خود را در كنار دانشجويان در سلف سرويس دانشگاه صرف كردند.


انتهاي پيام/ ع

 

تاریخ:
1392/10/01
تعداد بازدید:
357
منبع:
Powered by DorsaPortal