مسعود فلاحي در واحد خوراسگان اعلام كرد: فعاليت 78 دانشكده پرستاري و مامايي در دانشگاه آزاد اسلامي چشمگير است
مسعود فلاحي، معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور گفت: فعاليت 78 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي و تربيت بخش عظيمي از نياز حوزه پزشكي كشور به پرستار، در اين دانشگاه، باعث افتخار است.

مسعود فلاحي، معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور گفت: فعاليت 78 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي و تربيت بخش عظيمي از نياز حوزه پزشكي كشور به پرستار، در اين دانشگاه، باعث افتخار است.

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور كه در همايش پژوهش هاي كاربردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) سخن مي گفت افزود: امروز دانشگاه آزاد اسلامي با داشتن بيش از 700 عضو هيئت علمي در گروه پرستاري و فعاليت 78 دانشكده پرستاري و مامايي، سهم عمده اي در تربيت پرستاران مورد نياز حوزه پزشكي كشور را بر عهده دارد .

فلاحي با ارائه گزارشي جامع از وضعيت حوزه پرستاري كشور به تبيين مشكلات مهم عرصه تحقيق و پژوهش در ايران پرداخت و اظهار داشت: سير تحقيقات و پزوهش در پرستاري در ايران از دهه 50 به اين سو تحولات زيادي به خود ديده است و امروز ما در دهه 90 با راه اندازي دوره دكتري پرستاري شاهد تحقيقات توصيفي، تحليلي، مداخله اي كيفي و تركيبي هستيم.

فلاحي با ابراز خرسندي از حضور در اين همايش در واحد اصفهان(خوراسگان) از زحمات و خدمات رياست اين دانشگاه و كادر اجرايي و علمي اين همايش تشكر و قدرداني كرد.

 

تاریخ:
1392/09/09
تعداد بازدید:
105
منبع:
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
Powered by DorsaPortal