معاونت فرهنگي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار كرد: سمينار يك روزه تكنيك هاي موفقيت در زندگي
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحداصفهان(خوراسگان)؛ با ابتكار معاونت فرهنگي واحد اصفهان(خوراسگان)سمينار يك روزه تكنيك هاي موفقيت در زندگي با حضور اساتيد برجسته روان شناسي و با شركت گسترده دانشجويان و خانواده هاي ايشان در تالار پژوهش اين دانشگاه برگزار شد.

معاونت فرهنگي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار كرد:

سمينار يك روزه تكنيك هاي موفقيت در زندگي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحداصفهان(خوراسگان)؛ با ابتكار معاونت فرهنگي واحد اصفهان(خوراسگان)سمينار يك روزه تكنيك هاي موفقيت در زندگي با حضور اساتيد برجسته روان شناسي و با شركت گسترده دانشجويان و خانواده هاي ايشان در تالار پژوهش اين دانشگاه برگزار شد.

در اين سمينار، اساتيد برجسته دانشگاه آقايان اصغر آقائي، سيد حميد آتش پور و احسان كاظمي با ارائه سخناني به تبيين موضوع موفقيت در زندگي و نقش محوري خانوداه در اين راستا پرداختند.

در ابتداي اين برنامه ـ كه توسط كانون تعامل خانواده با دانشگاه، از بخشهاي وابسته به حوزه معاونت فرهنگي، برگزار گرديد ـ رضا اسماعيلي معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحداصفهان(خوراسگان) ضمن عرض خيرمقدم به شركت كنندگان در اين مراسم، وتبريك عيد سعيد غديرخم به تشريح اهداف كانون تعامل خانواده با دانشگاه پرداخت و خواستار همكاري بيشتر خانواده ها با دانشگاه درزمينه هاي مختلف فرهنگي و علمي فرزندان خود با دانشگاه شد.

در اين سمينار سخنرانان جلسه درخصوص شيوه ها و تكنيك هاي علمي موفقيت در زندگي و همچنين در زمينه انواع خانواده ها به ايراد سخنراني پرداختند. اساتيد دانشگاه در سخنان خود در يك تقسيم بندي علمي خانواده ها را به چهار دسته تقسيم نمودند؛

1. خانواده خشك و سخت گير، 2. خانواده سهل و آسان گير ، 3. خانواده گسسته يا پريشان و 4. خانواده دمكرات يا خانواده سالم.

اساتيد حاضر در سمينار سپس به تبيين تفاوتها و خصوصيات هر يك از اين 4 نوع خانواده و تأثير آنها در تربيت فرزندان و نقش آنها در كسب موفقيتهاي زندگي اعضاي خانواده پرداختند و پس از جمع بندي مطالب، شاخصه هاي تكنيك هاي موفقيت در زندگي و راهكارهاي اساسي را در اين خصوص ارائه نمودند. در پايان اين نشست علمي كه با استقبال گسترده خانواده هاي دانشجويان مواجه شد، اساتيد به سؤالات و پرسشهاي حاضرين پاسخ دادند.

انتهاي پيام/ع

تاریخ:
1392/08/07
تعداد بازدید:
304
منبع:
Powered by DorsaPortal