رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای:
- ما از تحرك ديپلماسی دولت حمايت ميكنيم و به تلاش ديپلماسی اهميت ميدهيم و از آنچه در سفر اخير بود حمايت ميكنيم البته برخی از آنچه در سفر نيويورك پيش آمد به نظر ما بجا نبود لكن ما به هيئت ديپلماسی دولت عزيزمان خوشبين هستيم ولی به آمريكاييها بدبينيم. دولت آمريكا غيرقابل اعتماد و خودبرتربين و عهدشكن است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای:

-        ما به امريكاييها بدبينيم و هيچ اعتمادی به آنان نداريم، دولت آمريكا غيرقابل اعتماد و خودبرتربين و غيرمنطقی و عهدشكن است و دولتی در تصرف شبكه صهيونيسم بين المللی است كه بخاطر صهيونيستها مجبور است با رژيم غاصب مماشات كنند و نرمش نشان دهند

-          ما از تحرك ديپلماسی دولت حمايت ميكنيم و به تلاش ديپلماسی اهميت ميدهيم و از آنچه در سفر اخير بود حمايت ميكنيم البته برخی از آنچه در سفر نيويورك پيش آمد به نظر ما بجا نبود لكن ما به هيئت ديپلماسی دولت عزيزمان خوشبين هستيم ولی به آمريكاييها بدبينيم. دولت آمريكا غيرقابل اعتماد و خودبرتربين و عهدشكن است.

-        ‫ما تهديدهای مكرر و مشمئز كننده دشمنان ملت ايران را ميشنويم و پاسخ ما به هرگونه شرارتی عليه ملت ايران پاسخی جدی و سخت خواهد بود

تاریخ:
1392/07/13
تعداد بازدید:
112
منبع:
Powered by DorsaPortal