کشف خاصیت نوکلئازی قوی سفیده تخم مرغ از سوی محققان واحد خوراسگان
برای اولین بار در دنیا، محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) موفق به کشف خاصیت نوکلئازی بسیار قوی سفیده تخم مرغ شدند.
مدیر پروژه تحقیقاتی انتقال ژن به جنین مرغ در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: طی مراحل بهینه سازی انتقال ژن به جنین مرغ در مراکز بیوتکنولوژی و ترانسژنزیز دانشگاه، یک سیستم دفاعی بسیار قوی در سفیده تخم مرغ کشف و شناسایی شد.
شاهین اقبال سعید افزود: انکوباسیون سفیده تخم مرغ با انواع DNA ژنومیک یوکاریوتی و پروکاریوتی و نیز DNA حلقوی و یا خطی با اندازه های مختلف، نشان دهنده این است که سفیده تخم مرغ دارای مقادیر متنوع و زیادی از اندونوکلئازها بوده که حداکثر پس از یک ساعت قادر است هر نوع DNA را شکسته و به قطعات دارای اندازه 50 تا 1000 نوکلئوتیدی تبدیل کند. علاوه بر این، این سیستم نوکلئازی قوی قادر است که پس از یک ساعت هر نوع RNA را هضم نماید و به طور کلی محو کند.
 

مدیر پژوهش و فناوری دانشکده کشاورزی واحد خوراسگان، اظهار داشت: در آزمایش صورت گرفته، پس از 24 ساعت انکوباسیون سفیده تخم مرغ و DNA همه قطعات مذکور به قطعات 50 نوکلئوتیدی تبدیل شدند که دیگر تحت اثر اندونوکلئازها قرار نمی گرفتند ولی به تدریج توسط اگزونوکلئازها محو شدند.

اقبال سعید با بیان اینکه انجام این پروژه نتیجه کار گروهی، تعدادی از دانشجویان علاقه مند و پرکار دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی ژنتیک و اصلاح نژاد دام است، گفت: نتایج اولیه این تحقیق پاسخگوی سوالات زیادی است که در مجامع بین المللی درخصوص معایب و محدودیت های انتقال ژن از طریق اسپرم، تخمک و یا جنین مطرح شده است. از سوی دیگر، وجود این سیستم محافظتی طبیعی در تخم مرغ به عنوان سدی ممانعت کننده بزرگی برای جنین و یا تخم مرغ نسبت به آلودگی های ویروسی، باکتریایی و یا هر نوع DNA بیگانه می باشد.

محقق برجسته واحد خوراسگان ضمن تشکر و قدردانی از حمایتهای همیشگی فروغی ابری ریاست و پشتیبـانی حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد خوراسگان و رئیس دانشکده کشاورزی از پروژه های تحقیقاتی، توضیح داد: وجود این خاصیت نوکلئازی سفیده تخم مرغ برای اولیـن بار در دنیا گزارش می شود و نتایج و مدارک مشروح آن در حال ارسال برای یک مجله معتبر بین المللـی در زمینه بیوتکنولوژی تولیـد مثل است.

پروژه انتقال ژن به جنین مرغ، به صورت پروژه مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و دانشگاه تهران توسط حمیدرضا امینی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام و با مدیریت علمی و نظارت شاهین اقبال سعید هم اکنون در حال اجراست.
تاریخ:
1392/04/31
تعداد بازدید:
818
منبع:
Powered by DorsaPortal