موفقیت چشمگیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
در چهارمین جشنواره کسب و کار دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان
موفقیت چشمگیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در چهارمین جشنواره کسب و کار دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان

در چهارمین جشنواره کسب و کار دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان در محل دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید .
عناوین کسب شده عبارتند از:
 آقای مهندس احسان شهری موفق به کسب رتبه سوم
آقای مهندس محمد رحیمی موفق به کسب رتبه برتر
خانم مهندس مرجان پدیدار موفق به کسب رتبه برتر
آقای مهندس علی انصاری موفق به کسب رتبه برتر
آقای مهندس هادی زمانی موفق به کسب رتبه برتر
آقای مهندس حسین اقبالی موفق به کسب رتبه برتر
 
تاریخ:
1390/12/08
تعداد بازدید:
568
منبع:
Powered by DorsaPortal