بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد سلامی واحد خوراسگان در نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۳۹۱
مراسم افتتامیه نمایشگاه در روز شنبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ توسط ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو انجام گردید.در این نمایشگاه ......

مراسم افتتاحیه نمایشگاه در روز شنبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ توسط ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو انجام گردید.در این نمایشگاه مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسلامی از جمله جناب آقای دکتر افشار معاون محترم پژوهش و جناب آقای دکتر ثمری مدیر کل ارتباط با صنعت حضور داشتند.

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی حضور فعال داشته است و غرفه این مرکز مورد بازدید ریاست محترم دانشگاه قرار گرفت.
 
تاریخ:
1391/09/27
تعداد بازدید:
463
منبع:
Powered by DorsaPortal