نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالامنو بالا
گالري
تورمجازي
نقشه سايت
تماس باما
RSS
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
شهر اصفهان
پيشينه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشگاه من (داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه كليك كنند)
افتخارات، موفقيت ها و مقامهاي كسب شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست</span>رياست
هيئت رئيسه
مديران
روسا، معاونين و مديران اسبق
اهداف دانشگاه
وظايف دانشگاه
منشور اخلاقي فرهنگي دانشگاه
مكان نماي دانشگاه در شهر اصفهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش و فناوري</span>پژوهش و فناوري
همايش ها
انتشارات دانشگاه
امور پايان نامه ها...
پورتال كتابخانه
چكيده پايان نامه هاي ارشد و دكتري
دانشجويان پژوهش محور
منابع الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه هاي پژوهشي</span>سامانه هاي پژوهشي
سامانه نشريات دانشگاه
سامانه پژوهشي
سامانه اصالت سنجي پايان نامه دانشگاه آزاد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز پژوهشي</span>مراكز پژوهشي
واحد توسعه كارآفريني و تعاون
مراكز تحقيقاتي
مركز رشد واحدهاي فناوري
مركز مشاوره پژوهشي دانشگاه
قطب علمي ترانسژنزيز
دفتر ارتباط با صنعت
باشگاه پژوهشگران جوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشي</span>آموزشي
سامانه اطلاعاتي دانشجويي
اطلاعيه هاي ثبت نام
كارگزيني هيأت علمي
سامانه حضور و غياب دانشجويان
تقويم آموزشي دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداري مالي</span>اداري مالي
مناقصه و مزايده
امور شهريه
رفاهي تفريحي
امور اداري
امور مالي
صندوق رفاه (امور وام دانشجويي)
فناوري اطلاعات
Collapse منو بالا_1منو بالا_1
گالري
تورمجازي
ورود / اعضاء
نقشه سايت
تماس با ما
RSS
Collapse منو اصلي_1منو اصلي_1
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
شهر اصفهان
پيشينه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشگاه من (داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه كليك كنند)
افتخارات، موفقيت ها و مقامهاي كسب شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رياست</span>رياست
هيئت رئيسه
مديران
معاونين و مديران اسبق
اهداف دانشگاه
وظايف دانشگاه
منشور اخلاقي فرهنگي دانشگاه
مكان نماي دانشگاه در شهر اصفهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش و فناوري</span>پژوهش و فناوري
همايش ها
انتشارات
مركز رشد واحدهاي فناوري
واحد توسعه كارآفريني و تعاون
پورتال كتابخانه
دفتر ارتباط با صنعت
نشريات دانشگاه
پژوهشكده اعتياد
مراكز تحقيقاتي
سامانه پژوهشي
امور پايان نامه ها...
باشگاه پژوهشگران جوان
چكيده پايان نامه هاي ارشد و دكتري
دانشجويان پژوهش محور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشي</span>آموزشي
سامانه اطلاعاتي دانشجويي
اطلاعيه هاي ثبت نام
كارگزيني هيأت علمي
سامانه حضور و غياب دانشجويان
تقويم آموزشي دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويي فرهنگي</span>دانشجويي فرهنگي
كانون ستاد اقامه نماز
كانون قرآن و عترت
كانون فرهنگي و هنري و ادبي فوق برنامه
مركز مشاوره و خدمات روانشناختي
اداره دانش آموختگان
دايره مشمولين
امور دانشجويي ...
فناوري اطلاعات
روابط عمومي
Collapse رشته هاي كارشناسيرشته هاي كارشناسي
رشته و گرايش هاي تحصيلات تكميلي
راهنماي ثبت نام ورودي جديد
سايت ثبت نام ورودي جديد
اطلاعيه هاي ثبت نام ورودي جديد
پذيرش بدون آزمونPowered by DorsaPortal