دكتر طهرانچي در هم‌انديشي متخصصان اصلاح نباتات: برنامه‌هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان پايش، خلق سازمان پژوهشي و لايه دوم دانشگاه است/ حوزه كشاورزي را در لايه سوم دانشگاه سازمان فناوري مي‌دانيم
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: حوزه كشاورزي را در لايه سوم دانشگاه به عنوان سازمان فناوري مي‌دانيم و تلاش داريم كه تجربه موفق خود را در كشور تكثير كنيم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: حوزه كشاورزي را در لايه سوم دانشگاه به عنوان سازمان فناوري مي‌دانيم و تلاش داريم كه تجربه موفق خود را در كشور تكثير كنيم.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا از روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر محمدمهدي طهرانچي در نخستين نشست هم‌انديشي متخصصان اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامي با محوريت اصلاح و توليد بذر كه صبح امروز در تالار اميركبير واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد، با بيان اينكه افتخار دارم در روز سوم از دهه مبارك فجر خدمت اساتيد و متخصصان حوزه اصلاح نباتات در دانشگاه آزاد اسلامي باشم، گفت: روز گذشته همزمان با دومين روز از دهه مبارك فجر، جلسه مجريان برنامه علمي و روساي دبيرخانه پايش آزاد دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد كه در اين نشست بحث سازمان پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت و امروز نيز در اين نشست به موضوع سازمان فناوري مي‌پردازيم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: در زمان ورود دانشگاه به كشور، عملاً درك مفاهيم دانشگاه به صورت دقيق و صحيح صورت نگرفت. به همين دليل اكنون با برخي بدفهمي‌ها و كج‌فهمي‌ها مواجه هستيم كه عمدتاً باعث شده در انجام رسالت خود موفق نباشيم. دانشگاه‌ها در دنيا داراي يك هسته سخت و يك پوسته نرم هستند كه هسته سخت آن را علم و فرهنگ و پوسته نرم آن را فناوري، اقتصاد و مسائل اجتماعي تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه ما فقط به هسته مركزي دانشگاه توجه داشتيم.

طهرانچي با اشاره به سند تدوين‌شده از سوي مدير دفتر پژوهش و پيشبرد علم ايالات متحده آمريكا براي روزولت رئيس‌جمهور وقت آمريكا، گفت: براساس اين سند كه در سال 1946 تنظيم شد و بيانگر اين بود كه علم چگونه بايد توسعه يابد، دانشگاه از مدل نظريه‌آفرين وارد فاز جديد شد و دانشگاهي كه امروز با آن سروكار داريم، از اين نوع است.

وي ادامه داد: در اين سند آمده كه پيشرفت در مواجهه با بيماري‌ها بستگي به جريان علوم تجربي جديد و ايجاد شغل و صنايع جديد نيز به افزايش دانش از قوانين طبيعت بستگي دارد. به اين ترتيب اين سند اقتصاد، بهداشت، صنعت، امنيت و... را به دانشگاه و دانش جديد وصل كرد. در اين سند تأكيد شده كه اين دانش جديد كپي‌برداري نيست و فقط مي‌توان آن را از پژوهش‌هاي پايه به دست آورد. اين نگاه اكنون به عنوان نگاه محوري در دانشگاه‌هاي غرب وجود دارد.

عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به موضوع اشتغال در اين سند، تصريح كرد: مدير دفتر پژوهش و پيشبرد علم ايالات متحده آمريكا در اين سند آورده كه يكي از آرزوهاي ما پس از جنگ اين است كه نرخ بيكاري به صفر برسد. براي رسيدن به اين هدف، بايد انرژي خلاق مردم آمريكا آزاد شود و براي ايجاد شغل‌هاي زياد بايد محصولات جديدتر، بهتر و ارزان‌تر بسازيم.

وي افزود: همچنين در اين سند آمده كه پژوهش‌هاي پايه و بنيادي، سرمايه‌هاي علمي هستند و نمي‌توان به اروپا به عنوان منبع عمده سرمايه علمي وابسته بود. به طور آشكار پژوهش علمي يكي از ضروريات براي دستيابي به رفع عامل بيكاري است.

طهرانچي با بيان اينكه اين سند و مدل دانشگاه در سال 1946 مبناي كار دانشگاه‌هاي غرب شد، گفت: در اين مدل، جريان دانشگاه چهار خروجي داشت كه شامل جريان‌سازي دانش، دستاورد «علم و فناوري»، اجتماعي و اقتصادي بود. نتيجه اين چهار خروجي، انتقال دانش و شبكه دانشي و ايجاد ساختار جديد در دانشگاه‌ها بود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به تحولات دانشگاه در قرن جديد، تصريح كرد: در قرن بيست و يكم، اقتصاد، فناوري و امور اجتماعي درون دانشگاه فرو رفت و از اين فرورفتگي مفهوم نوآوري توليد شد. به اين معنا كه در سراي نوآوري، شركت‌هاي دانش بنيان مفهوم اقتصاد فرورفته در متن دانشگاه است و اقتصاد و فناوري در دانشگاه تبديل به حاشيه نوآوري شد.

طهرانچي با اشاره به كاركردهاي مختلف دانشگاه در نسل‌هاي گذشته، اظهار داشت: دانشگاه از لحاظ كاركرد، به سه نسل سازمان آموزشي، سازمان پژوهشي و سازمان فناوري دسته‌بندي مي‌شود كه البته دانشگاه آزاد اسلامي در اجراي برنامه‌هاي خود معتقد به تحقق دانشگاه اسلامي براساس اسناد بالادستي است، اما لازم است كه در برنامه‌ريزي‌ها به بررسي نسل‌هاي دانشگاهي بپردازيم. در دانشگاه نسل اول به عنوان سازمان آموزشي، فعاليت‌هاي پژوهشي رخ مي‌داد و دانشگاه حتي محصول‌ساز نيز بود، اما در اين نوع دانشگاه، گروه آموزشي و دانشكده‌ها عمدتاً بر محور حوزه آموزش مي‌چرخيد و معاون آموزشي حرف اول را مي‌زد و به طور كلي ساختار دانشگاه كاملاً آموزش‌محور بود.

عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: در نسل دوم كه دانشگاه تبديل به سازمان پژوهشي شد نيز كاركرد آموزشي و فناورانه داشت، اما ساختارهاي دانشگاه با محوريت پژوهش تنظيم مي‌شد. آنچه ما در حوزه پژوهش به دنبال آن هستيم، خلق سازمان پژوهشي و توجه به لايه دوم دانشگاه است، چرا كه بين انجام فعاليت‌هاي پژوهشي و سازمان پژوهشي تفاوت وجود دارد. بنابراين برنامه‌هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي كه تحت عنوان پايش مطرح شده، خلق سازمان پژوهشي و لايه دوم دانشگاه است. در طرح پايش دبيرخانه برنامه‌هاي علمي ساختار دوم دانشگاه است.

وي با اشاره به سازمان فناوري به عنوان نسل سوم دانشگاه، خطاب به حاضران در نشست هم‌انديشي متخصصان اصلاح نباتات، گفت: تلاش داريم ساختار سوم دانشگاه را با كمك شما كليد بزنيم. در دانشگاه به عنوان سازمان فن‌آور، خلاقيت ، آموزش و پژوهش با هدف خلق محصول در كنار يكديگر انجام مي‌شود. مي‌خواهيم لايه سوم دانشگاه را خلق كنيم كه اين لايه مقدمه‌ساز نوآوري است. امروز دور هم جمع شده‌ايم كه بگوييم دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي فناورانه دارد كه به همت همكاران ما در واحد اصفهان ايجاد شد.

طهرانچي ادامه داد: با توجه به موفقيت‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در توليد بذرهاي هيبريدي، بررسي كرديم كه سازمان فناوري دانشگاه را از كجا آغاز كنيم و ديديم كه با دارا بودن 5 هزار هكتار زمين كشاورزي، 1670 عضو هيأت علمي و نياز كشور به امنيت غذايي، حوزه كشاورزي و توليد بذرهاي هيبريدي مي‌تواند هدف مناسبي براي تمركز دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه فناوري باشد. در اين نگاه، به تربيت دانشجوي دكتراي حرفه اي كشاورزي تمركزي داريم تا بتوانيم در كنار ارائه آموزش‌هاي كاربردي و انجام پژوهش، دانشجو را در ساختار تربيت فناور جلو ببريم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه نگاه ما اين است كه تجربه موفق در دانشگاه آزاد اسلامي كه به همت گذشتگان به دست آمده را مورد هدف قرار دهيم، گفت: در زنجيره ارزش كشاورزي، بنا داريم در توليد بذرهاي هيبريدي فعاليت‌هاي گسترده و جدي داشته باشيم. براي تحقق اين هدف بايد كارخانجات نوآوري كه بذر هيبريدي صيفي‌جات را توليد مي‌كنند، ايجاد كنيم چرا كه تنها 3 درصد اين نوع بذرها در داخل توليد مي‌شود و 97 درصد بذر مورد نياز كشور وارداتي است.

وي خاطرنشان كرد: حوزه كشاورزي را در لايه سوم دانشگاه به عنوان سازمان فناوري مي دانيم و تلاش داريم كه تجربه موفق خود را در كشور تكثير كنيم. به همين دليل فراخوان حضور متخصصان اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت تا بتوانيم اين هدف را در دانشگاه گسترش دهيم.

تاریخ:
1398/11/15
تعداد بازدید:
65
منبع:
Powered by DorsaPortal