معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي تأكيد كرد؛
لزوم حركت براي رسيدن به علوم انساني اسلامي/ ترجمه منابع توليدي غرب افتخار نيست
معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: تحول علوم انساني در دانشگاه‌هاي كشور واجب است، ترجمه و انتشار منابع توليدي غرب افتخار نيست.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: تحول علوم انساني در دانشگاه‌هاي كشور واجب است، ترجمه و انتشار منابع توليدي غرب افتخار نيست.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، حجت‌الاسلام ابراهيم كلانتري در دومين نشست سراسري معاونان فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي كه به ميزباني واحد خوراسگان برگزار شد، با ضروري خواندن اين نشست در آستانه سال تحصيلي جديد، اظهار كرد: حوزه مأموريتي معاونان فرهنگي و دانشجويي عرصه عمل و اقدام است به همين دليل اهميت كار فرهنگي نياز به بحث ندارد.

وي با تقسيم‌بندي كار فرهنگي در دانشگاه‌ها، عنوان كرد: در دانشگاه دو نوع كار فرهنگي وجود دارد بخش عام و بخش خاص.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد: ‌كار فرهنگي خاص مانند ترويج نماز، ترويج شعائر اسلامي، برگزاري مراسم‌هاي ديني، اردوهاي فرهنگي و معرفتي، پوشش، عفاف و رفتار منطبق بر موازين شرعي، حفظ شئونات اسلامي، حاكميت فضاي انقلابي و اسلامي، تشكل‌ها، كانون‌ها، هيأت‌هاي مذهبي و تيم‌هاي ورزشي كه همه اين موضوعات در هم تنيده است.

كلانتري با تأكيد بر اينكه بخش عام فرهنگي گسترده‌تر از بخش خاص است، ادامه داد: تكريم واقعي علم و عالم در دانشگاه از موضوعات مهم بخش عام فرهنگي است. دانشگاه بايد به جايي برسد كه براي عالم ارزش واقعي قائل شود. متأسفانه در حال حاضر دانشگاه‌ها اين‌گونه نيستند و بسياري از عوامل ديگر مانند رانت و ثروت و ... به عنوان ارزش محسوب مي‌شود. اگر به جايي برسيم كه براي عالم ارزش قائل شويم، پيشرفت كرده‌ايم.

وي توليد علم در تراز جهاني را يكي ديگر از اجزاي كار فرهنگي عام در دانشگاه‌ها دانست و گفت: دانشگاه آزاد بايد بتواند با دانشگاه‌هاي بزرگ دنيا رقابت كند.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي سومين جزو فعاليت‌هاي فرهنگي عام را حاكميت فضاي رقابت علمي در دانشگاه‌ها برشمرد و گفت: در يك دانشگاه رقابت استادان و دانشجويان با يكديگر براي توليد علم ارزشمند است. توليد علم وظيفه ذاتي دانشگاه‌ها است و به همين دليل اگر كسي در اين امر رقابت كند در واقع وظيفه خود را انجام داده است.

كلانتري عنوان كرد: دقت در رعايت حداكثري استانداردهاي آموزشي و پژوهشي چهارمين جزو از كارهاي فرهنگي عام در دانشگاه‌ها محسوب مي‌شود. به همين دليل اگر به نقطه‌اي برسيم كه تمام استانداردهاي آموزشي و پژوهشي اجرا شود، بهترين كار فرهنگي شكل خواهد گرفت؛ اما اگر از ساعت كلاس زده شود، تقلب رواج پيدا كند يا نمره ناحق به دانشجو داده شود بدترين ضدارزش فرهنگي صورت گرفته است.

به گفته معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مديريت بر مبناي اخوت اسلامي يكي از اقدامات فرهنگي عام در دانشگاه‌ها به حساب مي‌آيد.

وي افزود: مديران دانشگاه بايد خودشان را خدمت‌گزار دانشگاه و دوست دانشجو بدانند. گاهي اوقات فاصله‌اي بين رئيس واحد و دانشجو ايجاد مي‌شود كه اين امر در شأن مدير اسلامي نيست.

كلانتري احساس مسئوليت همگاني در قبال جامعه را يكي از كارهاي فرهنگي عام ديگر در دانشگاه‌ها عنوان كرد و افزود: نگاه امام خميني(ره) به دانشگاه اين بود كه دانشگاه بايد جامعه را بسازد. قرار بود ما مربيان جامعه باشيم؛ اما متأسفانه جامعه ارزش‌هاي خود را به دانشگاه تحميل كرده است.

وي حركت تحولي براي نيل به علوم انساني اسلامي را در فعاليت‌هاي فرهنگي عام مهم قلمداد و تأكيد كرد: برخي اين موضوع را به درستي درك نكردند و نگاه و برداشت سياسي داشتند؛ اما بحث تحول علوم انساني در كشور واجب است.

وي اضافه كرد: چرا در كشوري كه 99 درصد جمعيت مسلمان و بخش عمده‌اي پيرو مكتب اهل بيت(ع) هستند و براي استقلال، انقلاب كردند، علوم اسلامي غربي تدريس شود درحالي‌كه در حوزه‌هاي علوم انساني نظرات بديع و خاصي در كشور وجود دارد.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي تصريح كرد: اين افتخار نيست كه منابع توليدي غرب را به‌روز و زودتر از ديگر كشورها ترجمه و منتشر مي‌كنيم. برخي از منابع غربي فسادبرانگيز است.

كلانتري با تشريح ديگر فعاليت‌هاي مهم فرهنگ عام در دانشگاه‌ها گفت: رساندن علوم انساني به جايگاه شايسته‌اش يكي ديگر از عواملي است كه در اين بخش بايد به آن توجه شود. زمان انقلاب فرهنگي چند اقدام طراحي شد كه يكي از آنها تعبيه دروس معارف اسلامي در جدول درسي مقاطع كارداني و كارشناسي بود؛ اما در حق اين دروس جفا شد.

وي افزود: دانشگاه در كشور به سرعت توسعه پيدا كرد؛ اما امكاناتي كه براي دروس معارف در اين فضاي گسترده لازم بود، تأمين نشد در حال حاضر بيش‌ از 5 هزار استاد عضو هيأت علمي براي دروس معارف مورد نياز است.

كلانتري تصريح كرد: بخش فرهنگي خاص در اختيار معاونان فرهنگي دانشجويي قرار دارد؛ اما بخش فرهنگي عام در اختيار تمام اجزاي دانشگاه اعم از سازمان مركزي، رؤساي واحد، معاونان آموزشي، استادان و ... است.

تشريح بخش‌هاي دستورالعمل اجرايي عفاف و پوشش در دانشگاه آزاد اسلامي

كلانتري با تشريح سياست‌هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي در دوره مديريتي جديد اظهار كرد: اولين سياست اين است كه معاونان فرهنگي همزمان براي همه بخش‌هاي فرهنگي برنامه مشخص و زمان‌بندي شده داشته باشند بايد براي هر كدام از كارهاي اصلي مسئولي نهاده شود.

وي افزود: اول مهر بايد مساجد و نمازخانه‌ها فعال شوند دانشجويان جديدالورود مورد استقبال قرار گيرند. دستورالعمل اجرايي عفاف و پوشش اجرا شود. اردوها و برنامه‌هاي مختلفي برگزار شود، يك نفر نمي‌تواند كارها را پيش ببرد و بايد تقسيم كار كرد. به همين دليل توجه همزمان به همه بخش‌هاي مديريتي و تعيين مسئول حائز اهميت است.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي دومين سياست اصلي دانشگاه آزاد اسلامي در دوره مديريتي جديد را مقدم بودن كار عميق معرفي به كار احساسي و دلي دانست و گفت: در دانشگاه بايد كار به اقناع برسد وگرنه تأثيرگذار نخواهد بود. كار معرفتي و استدلال در دانشگاه نتيجه مي‌دهد؛ لذا بايد كرسي‌ها، ميزگردها و نشست‌ها جدي‌تر از گذشته دنبال شود.

كلانتري ادامه داد: يكي از مشكلات اين است كه اجازه داده نمي‌شود نقدها در فضاي سالم بيان شود. مقام معظم رهبري سال‌هاست كه بر برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي تأكيد دارند.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه بهترين فرصت براي ابراز عقيده و نظر دانشگاه‌ها است، گفت: كار اگر برمبناي استدلال، برهان و شناخت صورت نگيرد نتيجه نمي‌دهد و اثربخش نخواهد بود.

وي سومين اصل از سياست‌هاي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي را پرهيز از كار تبليغاتي و ظاهري برشمرد و اظهار كرد: اگر در گذشته چنين چيزي وجود داشت، اكنون بايد برچيده شود نيازي به عكس گرفتن از جلسات نيست. كار تبليغاتي و ويتريني ضدفرهنگ و ظلم است.

كلانتري ادامه داد: به لحاظ سخت‌افزاري اقدامات و فعاليت‌هاي بزرگ و مهمي در دانشگاه آزاد اسلامي انجام شده است. مانند مساجدي كه ساخته شده و در دانشگاه‌هاي كشور بي‌نظير است؛ اما بايد مساجد و نمازخانه‌ها احيا شوند و احيا نيز تنها از طريق كار فرهنگي ميسر است.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با مهم خواندن توجه به اسناد بالادستي، گفت: سياست ديگر دانشگاه آزاد در حوزه فرهنگ توجه به اسناد موجود بالادستي، سند راهبرديِ فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي كه به واحدها ابلاغ شده، مبناي حركت فرهنگي است.

وي با بيان اينكه ساختار داشتن سفارش اهل بيت‌(ع) است، گفت: اين سند نقشه راهي است تا ذهن‌ها براي فعاليت فرهنگي درگير ابهام نباشند، همين كه اولويت‌ها در سند ذكر‌شده براي حركت در يك مسير مشخص حائز اهميت است.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با تأكيدبر توجه به بخشنامه هشت ماده‌اي كه سال گذشته به واحدها ابلاغ شده است، عنوان كرد: شوراي فرهنگي در واحدهاي دانشگاه بايد پويا باشد. لازم است در شوراهاي فرهنگي بحث‌هاي جدي راجع‌به تحولات فرهنگي صورت گيرد.

كلانتري با بيان اينكه شوراي فرهنگي دانشگاه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، خاطرنشان كرد: تشكيل شوراهاي فرهنگي در دانشگاه ضرورت دارد. متأسفانه برخي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دوران گذشته دانشگاه آزاد اسلامي تحريف و كمرنگ شده است. شوراي فرهنگي هيأت انديشه‌ورز فرهنگي در دانشگاه‌ها به حساب مي‌آيد.

وي با اشاره به دستورالعمل اجرايي عفاف و پوشش دانشگاه آزاد اسلامي تأكيد كرد: اين دستورالعمل به‌زودي به تمام واحدهاي دانشگاه سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.

كلانتري در پايان از تشكيل معاونت فرهنگي در هر استان خبر داد و گفت: معاونت‌هاي فرهنگي استاني در دانشگاه آزاد شكل مي‌گيرد كه جايگاه فرا واحدي خواهد داشت و به عنوان فرمانده ارشد مسائل فرهنگي كل استان را به حركت درمي‌آورد. با وجود معاونت فرهنگي استاني انسجام و جهت‌دهي به امور بهتر پيش خواهد رفت.

تشريح بخش‌هاي دستورالعمل اجرايي عفاف و پوشش در دانشگاه آزاد اسلامي

ابراهيم كلانتري عنوان كرد: دستورالعمل اجرايي عفاف و پوشش دانشگاه آزاد اسلامي مركب از سه بخش است. بخش اول آن حاوي راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب كه مصوبه شوراي عالي است، بخش دوم آن مصوبه جلسه 197 شوراي اسلامي‌شدن دانشگاه‌ها در تبيين تبصره ماده 6 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان است.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: بخش سوم آن، دستورالعمل اجرايي عفاف و پوشش در دانشگاه آزاد اسلامي است. همه بر اين نظر بودند در ابتداي دستورالعمل مصوبات كشوري آورده شود و سپس اين مصوبات براي دانشگاه آزاد اسلامي بومي‌سازي شود.

كلانتري با بيان اينكه بخش اول دستورالعمل شامل اصول اجرايي، بخش دوم اقدامات معرفتي است و بخش سوم وارد مصاديق مي‌شود، عنوان كرد: كارگروهي در سازمان مركزي و واحدها براي اجرايي كردن اين دستورالعمل شكل خواهد گرفت.

وي اضافه كرد: رؤساي واحدهاي مراكز استان، رؤساي دانشكده‌ها، رؤساي واحدها و ... هر يك مسئول اجراي اين دستورالعمل در بخش مديريتي خود هستند.

معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با تأكيد بر اين نكته كه چكيده‌اي از اين دستورالعمل در ورودي همه واحدهاي دانشگاه نصب مي‌شود، خاطرنشان كرد: با ابلاغ اين دستورالعمل بخشنامه‌اي كه حراست را ورود به موضوع پوشش ممنوع كرده بود، لغو مي‌شود.

وي اظهار كرد: زماني نياز به كار معرفتي است و در جايي شايد نياز به ممانعت از ورود افراد به دانشگاه‌ها باشد. واحدهايي كه در آنها پوشيدن چادر اجباري بود، اين دستورالعمل، آن عرف را لغو نمي‌كند.

كلانتري با بيان اينكه دستورالعمل عفاف و پوشش در دانشگاه آزاد واحد مشهد اجرايي شده و موفق بوده است، خاطرنشان كرد: در سازمان مركزي دانشگاه آزاد همه چيز مهيا است دكتر ولايتي نيز بر مسئله عفاف و حجاب و پوشش دانشجويان تأكيد بسيار دارند بايد كار همه‌جانبه در اين مورد انجام شود تا موضوع مهمي مانند عفاف و پوشش لطمه نخورد و به درستي پيش برود.

تاریخ:
1397/06/10
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal