رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان: فعاليت پژوهشي واحدهاي دانشگاهي اصفهان بر درآمدزايي متمركز شده است
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان گفت: در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و محدوديت منابع و نظر به سياست‌هاي اصولي سازمان مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري خود را بر درآمدزايي متمركز كرده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان گفت: در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و محدوديت منابع و نظر به سياست‌هاي اصولي سازمان مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري خود را بر درآمدزايي متمركز كرده است.

روابط عمومي و اطلاع رساني، دكتر احمد آذين كه در جلسه هيأت رئيسه واحد اصفهان افزود: «از سال گذشته با برنامه ريزي دقيق و زمان بندي مشخص، وجهه همت خود را در واحدهاي دانشگاهي استان به سمت توسعه هسته هاي دانش بنيان و تجاري سازي توليدات دانش بنيان و توسعه طرح هاي برون دانشگاهي سوق داده ايم كه با توجه به بازخوردي كه تاكنون داشته ايم، گام هاي اميدبخشي در اين زمينه در برخي واحدهاي استان برداشته شده است

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان گفت: «ظرفيت هاي علمي و تخصصي اساتيد استان و دانشجويان نخبه و خلاق، از گذشته تاكنون زمينه ظهور و بروز ابداعات و اختنراعات و ايده هاي فراواني شده است كه برخي از اين ايده ها و ابداعات، استعداد تبديل به يك محصول را داشته و يا تبديل به محصول شده اند كه براي تجاري سازي نيازمند نقدينگي و حمايت جدي مراكز ذي‌ربط در بخش هاي عمومي و يا مشاركت بخش هاي خصوصي است

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان اظهار كرد: «نگاه راهبردي رئيس هيأت موسس و هيأت امناي دانشگاه و جهت گيري اجرايي رئيس دانشگاه، توجه به توانايي هاي دانشگاه آزاد اسلامي براي حل مشكلات و مسائل جامعه و رويكرد حل المسائلي به نيازهاي جامعه از قبَل فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي است

آذين افزود: «تحقيق و پژوهش بايد بتواند گرهي از مشكلات حال و آينده جامعه را بگشايد و صرف فعاليت هاي تحقيقاتي تئوريك و نظري بدون قابليت پاسخ به نيازهاي جامعه ولو نيازهاي فكري و ايدئولوژيك جامعه، فاقد ارزش هاي كاربردي است

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با اشاره به سخنان دكتر ولايتي در جلسه اخير شوراي دانشگاه گفت: «دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان براي ظرفيت سازي در حوزه مدارس سما، اهداف مهمي را در دستور كار دارد و براي بروزرساني آموزش عالي مأموريت جديدي را براي تدوين رشته هاي كاربردي و مفيد بويژه در حوزه رشته هاي ميان رشته اي به گروه هاي آموزشي استان داده است كه اميد است با تلاش و همت مضاعف همكاران امكان تحقق اين اهداف در ماه هاي آتي ميسر شود

تاریخ:
1397/02/31
تعداد بازدید:
177
منبع:
Powered by DorsaPortal