سرپرست دانشگاه آزاد اصفهان در گفت‌وگو با آنا مطرح كرد: چابك‌سازي تشكيلات و روش‌ها در طرح ناحيه‌بندي دانشگاه آزاد اسلامي
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان چابك‌سازي تشكيلات و روش‌ها را هدف اجراي طرح ناحيه‌بندي واحدهاي استاني دانست.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان چابك‌سازي تشكيلات و روش‌ها را هدف اجراي طرح ناحيه‌بندي واحدهاي استاني دانست.

احمد آذين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري آنا اظهار كرد: «پيرو دستور دكتر فرهاد رهبر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مطالعات ما بر روي طرح ناحيه‌بندي آغاز شده است؛ اين طرح در مسير چابك‌سازي واحدهاي دانشگاهي قرار دارد و به دنبال چابك‌سازي تشكيلات و روش‌هاست؛ در اين طرح هيچ واحد دانشگاهي تعطيل نخواهد شد اما چابك سازي مي‌تواند باعث نزديكي و هم‌افزايي بيشتر واحدها، صرفه‌جويي و مديريت بهتر آنها شود، هم‌افزايي و هم‌پوشاني بين آنها برقرار كند

به گفته سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان، طرح ناحيه‌بندي در زمينه سرويس‌دهي آموزشي، نقل و انتقال دانشجو و اعضاي هيأت علمي و تكميل كردن ساعات موظفي اعضاي هيأت علمي نيز اثرات مثبتي خواهد داشت.

آذين گفت: «طرح ناحيه‌بندي در مراحل اوليه بررسي و تدوين ملاحظات اجرايي قرار دارد و مانند هر طرح ديگري نيازمند مطالعات عميق و كارشناسي است. دبيرخانه هيأت امناي استان مشغول مطالعه و بررسي اين طرح است و تلاش مي‌كنيم تا بهترين روش را براي اجراي آن برگزينيم

وي افزود: «ممكن است شيوه اجراي اين طرح از يك استان به استان ديگر تفاوت داشته باشد، امكان دارد در يك استان فواصل جغرافيايي متفاوت، سبب ارائه طرح متفاوت با يك استان ديگر شود

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان بيان كرد: «در مجموع 22 واحد و 6 مركز در استان اصفهان وجود دارد كه دو واحد نجف‌آباد و اصفهان(خوراسگان) جزء واحدهاي با درجه جامع هستند، بقيه واحدها با درجه بسيار بزرگ، متوسط و كوچك هستند، واحد نائين نيز تنها واحد با درجه بزرگ محسوب مي‌شود

اين مسئول در پاسخ به پرسشي درباره جزئيات مطالعات صورت گرفته درباره اجراي طرح ناحيه‌‌بندي به آنــا گفت: «در مطالعات اوليه چهار ناحيه به لحاظ موقعيت جغرافيايي به شمال، جنوب، شرق و غرب تقسيم شده‌اند؛ به طور كلي تقسيم بندي نواحي ما بر اساس مجاورت‌‌هاي جغرافيايي است

آذين خاطرنشان كرد: «در طرح ناحيه‌بندي استان، بعد مسافت، ويژگي‌هاي جغرافيايي و اقليمي، ويژگي‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي، تجهيزات و امكانات واحدها، تعداد اعضاي هيأت علمي، كيفيت خدمات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و دانشجويي و شاخص‌هاي مالي همچون درآمد و هزينه در نظر گرفته شده است

وي اظهار كرد: «يكي ديگر از طرح‌هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي طرح تعاون است كه در استان اصفهان در حال اجراست؛ تيم‌هاي بررسي ما در دبيرخانه استان تشكيل شده و اعضاي هيأت علمي كه ساعات كسري موظفي دارند را در قالب طرح تعاون پوشش داده مي‌شوند؛ به طور كلي اعتقاد داريم اين طرح‌ها در مراحل آغازين اجرايي قرار دارند كه قطعاً ايراداتي بر آنها وارد است و بايد در اجرا مشكلات آن رفع شود

تاریخ:
1396/10/24
تعداد بازدید:
108
منبع:
Powered by DorsaPortal