دانشکده پرستاری و مامایی
آزمايشگاهها
آزمايشگاه بافت شناسي
اين آزمايشگاه نيز با دارا بودن ظرفيت 14 نفر براي تشكيل كلاسهاي عملي سلول و بافت شناسي و آسيب شناسي اختصاص داده شده است. در اين آزمايشگاه ميكروسكوپهاي نوري دو چشمي و ميكروسكوپ نوري باقابليت عكس و فيلم برداري و اتصال به ديتا پروژكتور وجود دارد كه همزمان لامهاي قابل مشاهده در زير ميكروسكوپ را بر روي پرده جهت مشاهده همزمان كليه دانشجويان منتقل مي كند.علاوه بر اين تعداد زيادي لام آماده رنگاميزي شده از بافتهاي مختلف بدن انسان و همين طور لامهاي آسيب شناسي فراواني در خصوص بيماريهاي مختلف وجود دارد كه براي آموزش دانشجويان مورد استفاده قرار مي گيرند.
ليست تجهيزات و دستگاههاي موجود در آزمايشگاه بافت شناسي (بافت شناسي،سلول شناسي،جنين شناسي،آسيب شناسي)
  • ميكروسكوپ نوري دوچشمي
  • ميكروسكوپ مانيتورينگ دوربين دار
  • كامپيوتر
  • يخچال
  • لامهاي بافت شناسي، جنين شناسي، آسيب شناسي
  • ديتا پروژكتور
مركز تحقيقات بيوتكنولوژي:
اين مركز از سال 1389 در راستاي توسعه امور پژوهشي در زمينه در حال پيشرفت بيوتكنولوژي در دو حوزه ميكروبي و مولكولي راه اندازي گرديد و در طي سالهاي اخير با فراهم سازي انواع دستگاههاي مورد نياز مجموعه نسبتا كاملي را براي انجام انواع تحقيقات در اين حوزه حساس علمي فراهم نموده است. اين مركز تا به حال فضاي لازم براي امور پژوهشي بيش از 50 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه هاي مختلف پزشكي و غير پزشكي را فراهم نموده است و در حال حاضر با دارا بودن امكانات كافي آماده پذيرش دانشجويان خارج از دانشگاه بوده و حتي توانايي پذيرش نمونه براي انجام آناليزهاي مختلف را نيزدارد.
همچنين طي ساليان اخير با جمع آوري انواع باكتريها و قارچها از نمونه هاي استاندارد و نمونه هاي باليني و محيطي بانك ميكروبي مركز با داشتن نزديك به 60 گونه آماده ارائه سرويس در سطح استان مي باشد.
از جمله كارهاي انجام شده در اين مركز در حوزه بيوتكنولوزي ميكروبي مي توان به شناسايي و جداسازي باكتريهاي تجزيه كننده آلاينده هاي زيست محيطي مثل باكتري هاي تجزيه كننده فنل و مشتقات آن، باكتري هاي تجزيه كننده تركيبات نفتي، باكتريهاي حذف كننده فلزات سنگين مثل سرب، نيكل و كادميوم، باكتريهاي تجزيه كننده تانن، مطالعه باكتريهاي مسبب پوسيدگي دندان و اثر باكتريهاي پروبيوتيك مثل لاكتوباسيلها در جلوگيري از پوسيدگي دندان و همچنين استخراج اگزوپلي ساكاريدهاي باكتريهاي مختلف و اثر آن بر روي سلولهاي سرطاني اشاره نمود.
در حوزه بيوتكنولوزي مولكولي نيز مي توان به مطالعات انجام شده در خصوص شناسايي پلي مورفيسم ژنتيكي (SNP) FOK1 بر روي گيرنده ويتامين دي(VDR) و رابطه چاقي و نازايي در بين خانمهاي اصفهاني و همچنين شناسايي پلي مورفيسم ژنتيكي ژن FTO در جميت چاق اصفهاني اشاره كرد.
امكانات و دستگاههاي موجود در اين مركز به تفكيك حوزه به صورت زير مي باشد:
الف – بيوتكنولوژي ميكروبي:
انكوباتور دي اكسيد كربن، انكوباتور يخچالدار، اولتراسانتريفوژ يخچالدار، انكوباتور مزوفيل(2 دستگاه)، انكوباتور شيكردار – يخچالدار(2 دستگاه)، اتوكلاو، هود لامينار نوع2، آون، PHمتر، كلني كانتر معمولي، ورتكس لوله(2دستگاه)، ميكروسكوپ نوري(2 دستگاه)، سونيكاتور، يخچال بزرگ ضد اسيد، فريزر 20-، كامپيوتر و UPS، هود شيميايي، هيتر مغناطيسي (3دستگاه)، ترازوي ديجيتالي 01/0 گرم، پرينتر.
ب- بيوتكنولوژي مولكولي:
اتاق الكتروفورز: تانك الكتروفورز افقي كوچك و متوسط و دستگاه پاورسوپلاي(3 سري)، دستگاه ديونايزر، دستگاه ژل داك، مايكروويو و كامپيوتر، تانك الكتروفورز عمودي متوسط و بزرگ(2دستگاه).
اتاق كشت بافت: هود لامينار نوع2، انكوباتور كشت بافت.
فضاي عمومي: ميكروسانتريفوژ، ميكروسانتريفوژ يخچالدار، انكوباتور شيكردار مزوفيل، شيكر ارلن، سانتريفوژ، هود شيميايي، بن ماري شيكردار، PHمتر، ميكروورتكس، بن ماري جوش، بن ماري سرولوژي، هيتر مغناطيسي، نانودراپ، الايزا پليت ريدر، الايزا واشر، اتاق كار PCR، دستگاه ترموسايكلر PCR، دستگاه RT-PCR، كامپيوتر، ترازوي ديجيتالي 001/0 و 0001/0 گرم، ترموبلاك (2دستگاه)، ورتكس لوله (2دستگاه)، پرينتر.
ج- دستگاههاي در حال خريداري:
فريز دراير، كلني كانتر ديجيتالي با قابليت عكس برداري و اتضال به كامپيوتر، اسپكتروفتومتر، فتومتر بيوشيمي، ترانسلوميناتور نورUV، دستگاه ترموسايكلر PCR(2دستگاه)، انكوباتور108 ليتري(2دستگاه)، اتوكلاو 50 و 75 ليتري(2دستگاه).
 
آزمايشگاه بيوشيمي
اين آزمايشگاه با دارا بودن ظرفيت 14 نفر براي تشكيل كلاسهاي عملي بيوشيمي، ايمونولوژي و فيزيولوژي اختصاص داده شده است. از وسايل و دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه به صورت تفكيك درس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف- بيوشيمي: انواع لوله هاي آزمايش، انواع سمپلرهاي ثابت با حجمهاي 10، 20، 50 و100 ميكروليتري، يخچال، اسپكتروفتومتر، سانتريفوژ، انواع كيتهاي بيوشيميايي، ترازوي ديجيتالي 1/0 گرم.
ب- ايمونولوژي و سرولوژي: روتاتور لام، سروفيوژ، انواع لامهاي سرولوژي، بن ماري جوش، بن ماري سرولوژي، لوله هاي سرولوژي، اواع كيتهاي سرولوژي، چراغ مطالعه، انواع كيتهاي الايزا، دستگاه الايزا ريدر.
ج- فيزيولوژي: ميكروسكوپهاي نوري دوچشمي، لام نئوبار، دستگاه سانتريفوژ ميكروهماتوكريت، دستگاههاي سل كانتر، دستگاههاي شيكر ملانژور.

ليست تجهيزات و دستگاههاي موجود در آزمايشگاه بيوشيمي:

ميكروسكوپ نوري دوچشمي ، شيكر ملانژور ، آون ، بن ماري جوش ، بن ماري 37 درجه ، چراغ مطالعه ، سانتريفوژ ،سمپلر ثابت با گنجايشهاي مختلف ، ترازوي ديجيتالي 1/0 ، سروفيوژ ، سانتريفوژ ميكروهماتوكريت ، اسپكتروفتومتر ، يخچال ، كامپيوتر ، ديتا پروژكتور ، سانتريفوژ

 آزمايشگاه مولاژ
اين آزمايشگاه نيز با دارا بودن ظرفيت 14 نفر براي تشكيل كلاسهاي عملي آناتومي اختصاص يافته است. در اين آزمايشگاه انواع مولاژ از دستگاههاي مختلف بدن انسان مثل دستگاه اسكلتي(ماهيچه و استخوان)، دستگاه تنفس، دستگاه گردش خون، دستگاه توليد مثل، دستگاه ادراري، دستگاه عصبي، دستگاه گوارشي، دستگاه گردش خون و اندامهاي مختلفي چون دست، پا، گردن، سر، چشم، گوش، رحم و ... مي باشد و مجموعه كاملي براي آموزش آناتومي انساني را در اختيار دانشجويان قرار مي دهد. 

 
 
آزمايشگاه ميكروبيولوژي
اين آزمايشگاه با دارا بودن ظرفيت 14 نفر براي تشكيل كلاسهاي عملي باكتري شناسي و انگل شناسي اختصاص يافته است. از وسايل و دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
اتوكلاو، انكوباتور(2دستگاه)، آون، هود لامينار، يخچال، بن ماري جوش، PH متر، ترازوي ديجيتالي 01/0 گرم، انواع سمپلرهاي ثابت با حجمهاي 5، 10، 20، 50، 100، 200، 500 و 1000 ميكروليتري، انواع پليت و لوله هاي آزمايش در پيچ دار، انواع محيط هاي كشت باكتري و قارچ، انواع رنگها و مواد شيميايي با كاربرد ميكروبي، انواع ديسكهاي آنتي بيوتيكي، انواع نمكهاي معدني و قندها، انواع لام هاي آماده باكتري، قارچ و انگل شناسي.
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/15
تعداد بازدید:
36
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal