كليپهاي دانشگاه
1395/10/28
 • سرود دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) سرود دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
  سرود دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
 • مراكز تحقيقاتي دانشگاه - مزرعه شماره 1 مراكز تحقيقاتي دانشگاه - مزرعه شماره 1
  مراكز تحقيقاتي دانشگاه - مزرعه شماره 1
 • دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
 • دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
  دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
 • دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
  دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
 • صداي دانشجو، صداي باران، صداي نشاط و شادي در فضاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان صداي دانشجو، صداي باران، صداي نشاط و شادي در فضاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
  صداي دانشجو، صداي باران، صداي نشاط و شادي در فضاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
 • مركز تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان مركز تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
  مركز تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
 • دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
تست ويدئو
sd
تاریخ به روز رسانی:
1395/08/17
تعداد بازدید:
25
Powered by DorsaPortal