1398/06/20
قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي تخفيف شهريه
بسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي تخفيف شهريه

لازم است اين دسته از دانشجويان در فاصله زماني يكم آبان 98 لغايت 30 آبان 98 با مراجعه به سايت اموردانشجويي دانشگاه ضمن مطالعه شرايط و مدارك مورد نياز تخفيف شهريه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمايند . بديهي است پس از طرح درخواستها در كميته تخفيفات دانشگاه دانشجويان مي توانند با مراجعه به قسمت مالي سامانه دانشجويي خود از نتيجه درخواست خود مطلع گردند.

 
اداره كل امور دانشجويي
تعداد بازدید:
1592
Powered by DorsaPortal