1397/07/15
اعلام نتايج تكميل ظرفيت رشته هاي علوم پزشكي ( پرستاري، اتاق عمل و دندانپزشكي)
براساس نامه شماره 10786/آ/97 مورخ 97/7/11 رياست محترم مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي به منظور تكميل ظرفيت رشته هاي زير گروه علوم پزشكي، براي هر داوطلب در هر رشته/محل، انتخابهاي اعلام شده به عنوان ذخيره بر مبناي اولويت نمره، در نظر گرفته شد. مطابق اين دستور العمل از داوطلبين در رشته هايي كه داراي ظرفيت خالي هستند طبق اولويت نمره تا تكميل ظرفيت رشته مربوطه ثبت نام به عمل خواهد آمد. لذا با تشكيل كميته اي طبق سند پذيرش داوطلبين و رديف ذخيره اعلامي مركز آزمون رتبه بندي انجام شد كه به شرح فهرست هاي ذيل در رشته هاي دندانپزشكي، پرستاري و اتاق عمل ثبت نام به عمل خواهد آمد.

ذكر چند نكته ضروري مي باشد:

1.     رشته  مامايي  به  دليل تكميل بودن ظرفيت  پذيرش در نيمسال اول 97-98 داراي پذيرش ذخيره در مهر يا بهمن 97 نمي باشد.

2.     به پذيرفته شدگان از تاريخ اعلام 24 ساعت مهلت داده مي شود تا نسبت به واريز وجه شهريه ثبت نام اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم پرداخت به موقع شهريه، ثبت نام باطل خواهد شد.

3.     به منظور شفاف سازي بيشتر فايل اكسل كليه اسامي اعلام شده از مركز سنجش و پذيرش در سايت دانشگاه قرار گرفته است. توضيح اين كه افرادي كه در فايل مذكور با رنگ قرمز مشخص شده اند، كساني هستند كه فرم اعلام آمادگي ( پيوست 15) دريافت نموده اند.

 
جهت مشاهده ليست نتايج تكميل ظرفيت رشته هاي علوم پزشكي ( پرستاري، اتاق عمل و دندانپزشكي) سال تحصيلي 98-97 كليك كنيد
 
 
 
تعداد بازدید:
12017
Powered by DorsaPortal