1396/06/19
به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد نيمسال اول 97-96 نشده اند مي رساند...
بسمه تعالي
قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه
به اين وسيله به اطلاع  آن دسته از دانشجوياني كه به موفق انتخاب واحد نيمسال اول 97-96 نشده اند مي رساند اين قبيل دانشجويان مي توانند روز دوشنبه 20 / 6 / 96 با مراجعه به سايت دانشگاه نسبت به انتخاب واحد  خود اقدام نمايد. ضمنا دانشجوياني كه انتخاب واحد نموده ولي تاييد نهايي نكرده باشند نيز مي توانند نسبت به تكميل انتخاب واحد خود اقدام نمايند.
تعداد بازدید:
2116
Powered by DorsaPortal