1396/04/15
زمان برگزاري آزمون جامع

96/4/18

رشته هاي علوم انساني – علوم تربيتي و روانشناسي

96/4/19

رشته هاي كشاورزي و تربيت بدني

96/4/20

رشته هاي فني و مهندسي

96/4/21

رشته هاي زبان خارجه و علوم پايه

تعداد بازدید:
987
Powered by DorsaPortal