1396/03/29
ايجاد مركز نوآوري و توسعه فناوري بهينه سازي انرژي و محيط زيست
با توجه به ايجاد مركز نوآوري و توسعه فناوري بهينه سازي انرژي و محيط زيست با هدف شناسايي و جذب ايده هاي نوآورانه ، حمايت از توسعه ايده، مساعدت به تشكيل هسته نوآوري و فناوري و پشتيباني از تبديل هسته به شركت دانش بنيان توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، كليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان كه داراي ايده هاي نوآورانه در زمينه ذكر شده مي باشند جهت استفاده از اين خدمات و كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست به آدرس ceee.isti.ir مراجعه نمايند.
 
تعداد بازدید:
270
Powered by DorsaPortal