1397/08/01
بيست وچهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن وعترت(ع) دربخش هاي كتبي، شفاهي، هنر و ادبيات ديني و پژوهشي

بيست و چهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن وعترت(ع)

(ويژه دانشجويان)

دربخش هاي كتبي ، شفاهي ، هنروادبيات ديني وپژوهشي

*****************************

همراه باهداياي ارزنده: 

*كارت هديه

*اضافه نمودن دونمره به يكي ازدروس معارف

به شرط كسب 70درصدامتياز

(افرادي كه در ترم جاري درس معارف ندارند تادوترم آينده مي توانند ازاين دونمره استفاده نمايند)

*اهداء لوح سپاس به نفرات برگزيده

*سفرمشهدمقدس به قيدقرعه ازبين كليه شركت كنندگان درآزمون

*تحويل كتب رايگان مسابقه

 *مجازشدن غيبت كلاس براي دانشجويان شركت كننده درمسابقه باارائه گواهي ازكانون قرآن وعترت

ا****************************************

زمان برگزاري آزمون كتبي دانشجويان : 12آذرماه روز دوشنبه ساعت 10 صبح


زمان برگزاري آزمون شفاهي:
متعاقباً اعلام خواهدشد

 

تحويل آثارهنري وپژوهشي: پايان فروردين 98

جهت ثبت نام به

ثبت نام دفترقرآن وعترت ساختمان انديشه اتاق 136-138 ياسايت quran.khuisf.ac.ir  مراجعه نماييد

 

جدول شماره2 :هداياي مسابقات قرآن و عترت دانشجويان (بخش كتبي)

 

عنوان رشته

نفرات برتر واحد

 (برحسب هزار تومان)

نفرات برتركشوري

 (برحسب هزار تومان)

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

تفسيرقرآن كريم

300

250

200

700

600

500

زندگاني معصومين (ع)

300

250

200

700

600

500

حفظ وترجمه ادعيه وزيارات

300

250

200

700

600

500

نماز

300

250

200

700

600

500

ترجمه قرآن به زبان انگليسي

300

250

200

700

600

500

احكام خواهران

300

250

200

700

600

500

احكام برادران

300

250

200

700

600

500

زندگاني پيامبر(ص)

300

250

200

700

600

500

ترجمه فارسي قرآن كريم

300

250

200

700

600

500

نهج البلاغه

300

250

200

700

600

500

جدول شماره 3: هداياي مسابقات قرآن و عترت دانشجويان (بخش شفاهي)

 

عنوان رشته

نفرات برتر واحد  (برحسب هزار تومان)

نفرات برتراستان

(برحسب هزار تومان)

نفرات برتركشوري

برحسب (هزار تومان)

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

حفظ جزء 30

200

150

100

 

 

 

 

 

 

حفظ قرآن كريم 5جزء

300

250

200

400

350

300

500

450

400

حفظ قرآن كريم 10جزء

400

350

300

500

450                                

400

800

700

600

حفظ قرآن كريم 15جزء

450

400

350

550

500

450

1000

900

800

حفظ قرآن كريم 20جزء

500

450

400

600

550

500

1200

1000

900

حفظ كل قرآن كريم

600

550

500

700

650

600

1500

1200

1000

قرائت قرآن كريم (تحقيق)

400

350

300

500

450                                

400

800

700

600

قرائت قرآن كريم (ترتيل)

300

250

200

400

350

300

500

450

400

اذان(ويژه برادران)

 

 

 

 

 

 

300

250

200

گروه تواشيح (ويژه برادران)

 

 

 

 

800

700

600

 

 
تعداد بازدید:
719
Powered by DorsaPortal