1397/06/14
راهنماي انتخاب واحد نيمسال اول 98-97

قابل توجه كليه دانشجويان دانشگاه

راهنماي انتخاب واحد نيمسال اول 98-97


1- دانشجويان دانشگاه لازم است برابر زمان اعلام شده در سايت http://register.khuisf.ac.ir جهت انتخاب واحد نيمسال اول 98-97 با رعايت نكات ذيل اقدام نمايند.

2- دانشجويان لازم است قبل از زمان انتخاب واحد شهريه ثابت وبدهي قبلي خود را به صورت اينترنتي پرداخت نمايند. لذا توصيه مي شود با مراجعه به سايت دانشگاه- قسمت مالي- قسمت پرداخت شهريه واز طريق پرداخت الكترونيكي شهريه ثابت وبدهي قبلي خود را پرداخت نموده تا در زمان انتخاب واحد تاخيري بوجود نيايد.

3- رعايت پيشنيازي دروس برابر سرفصل رشته الزامي است (حتي اگر نرم افزار از انتخاب درس جلوگيري نكند) ضمناً دانشجوياني كه رعايت پيشنياز ننمايند بعد از حذف واضافه از طرف آموزش حذف شده وشهريه آن قابل برگشت نمي باشد.رعايت حداقل 12 واحد وحداكثر 20 واحد (دانشجويان مشروط 14) براي مقطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته الزامي است . دانشجويان ترم آخر ودانشجوياني كه ميانگين نيمسال قبل آنها بالاتر از 17 است مي توانند با نظر گروه آموزشي حداكثر 24 واحد انتخاب نمايند(براي دانشجويان كارشناسي ارشد حداقل 8 وحداكثر 14 واحد الزامي است).

4- دانشجويان فقط مي توانند از دروس رشته خود انتخاب واحد نمايند(بجز دروس عمومي).

5- دانشجويان در هر نيمسال فقط مجاز به انتخاب يك عنوان از دروس عمومي معارف اسلامي ( انديشه اسلامي 1،انديشه اسلامي 2، آيين زندگي،تفسير موضوعي قرآن،آشنايي با فرهنگ وتمدن اسلام وايران،تاريخ تحليلي صدر اسلام، انقلاب اسلامي ) مي باشند بجز رشته هاي پزشكي كه دو عنوان مي توانند انتخاب نمايند.(دانشجويان ترم آخر با اطلاع قبلي به كارشناس آموزش رشته خود مي توانند دو عنوان انتخاب نمايند.) ضمنا دروس وصايا وروخواني قرآن را نيز مي توانند مازاد برآن انتخاب نمايند.

6- درس آشنايي با دفاع مقدس: را دانشجويان ورودي 87 به بعد كه در جدول دروس رشته خود دروس اختياري دارند مي توانند بجاي يكي از دروس اختياري دو واحدي خود درس آشنايي با دفاع مقدس را انتخاب نمايند ضمناً اين درس قابل اخذ به صورت معرفي به استاد نمي باشد.

7- گذراندن درس آشنايي با فرهنگ وتمدن اسلام وايران براي ورودي 91 به بعد در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته به عنوان يك درس عمومي معارف الزامي است.

8- درس تنظيم خانواده وجمعيت از نيمسال اول 93-92 از ليست دروس عمومي حذف ومنسوخ گرديده است وبه جاي آن درس دانش خانواده و جمعيت به ارزش 2 واحد كه جزو دروس معارف اسلامي مي باشد جايگزين آن شده است ودانشجويان مقاطع كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته كه تا كنون اين درس را نگذرانده اند ملزم به گذراندن درس دانش خانواده وجمعيت به تعداد 2 واحد مي باشند.

9- دانشجوياني كه انتخاب واحد مي نمايند حداكثر تا قبل از شروع حذف واضافه بايد شهريه متغير را پرداخت كنند تا بتوانند حذف و اضافه نمايند.

10- دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتري تخصصي جهت انتخاب واحد و اخذ پايان نامه ويا تمديد آن بايد در مهلت تعيين شده اقدام نمايند در غير اينصورت به عنوان دانشجوي قطع ارتباطي با آنها رفتار خواهد شد.

11. با توجه به عدم تمديد زمان انتخاب واحد، لازم است دانشجويان با مراجعه به سايت دانشگاه - امور آموزشي - سامانه دانشجويي - زمان بندي انتخاب واحد و يا قسمت اطلاعيه هاي سايت دانشگاه، نسبت به زمان انتخاب واحد خود اطلاع حاصل نمايند.

12- با توجه به بخشنامه جديد سازمان مركزي از نيمسال اول 95-94 عنوان درس تربيت بدني 1 وتربيت بدني 2 به شرح ذيل تغيير نموده كه لازم است كليه دانشجويان مقاطع كارشناسي پيوسته وناپيوسته كه دروس مذكور را نگذرانده اند بر اساس عناوين جديد دروس را اخذ و بگذرانند.

عنوان درس قبلي       عنوان درس جديد

تربيت بدني 1            تربيت بدني

تربيت بدني 2            ورزش 1

تربيت بدني1 (ويژه)    تربيت بدني ويژه

تربيت بدني 2(ويژه)    ورزش ويژه


شروع كلاس ها –97/06/24


اداره كل آموزش دانشگاه
تعداد بازدید:
3965
Powered by DorsaPortal